En fundering över varför (s) förlorar stödet…

En del skyllde valförlusten 2006 på Göran Persson. Vet inte om det är samma ena som nu skyller de usla opinionssiffrorna på Mona Sahlin. Jag tror att man gör det alldeles för enkelt för sig. En enskild person kan tillfälligt sänka eller lyfta ett parti men på lång sikt så är det andra saker som är viktiga.

Redan innan valet så började det bli tydligt att trygghetssystemen inte fungerade som de skulle. Det var långa väntetider på försäkringskassan och a-kassan. En försäkringsläkare kunde underkänna ett sjukintyg utan att träffa den person det gällde. Nu har det blivit etter värre, men vi ska inte låtsas att det var problemfritt innan. Jag tror att detta var en starkt bidragande anledning till valförlusten.

Jag har ingen enkel lösning på problemet. Jag ska inte ha det heller eftersom ingen enskild person kan eller ska leverera en sådan lösning.

Men jag tror att vi måste formulera en ny svensk modell där våra grundvärderingar finns med, solidaritet och alla människors lika värde. Det måste ske i partiet, med ett intensivt gräsrotsarbete där vi själva får ställa de relevanta frågorna och där vi tillsammans med fackföreningsrörelsen arbetar fram något som håller på sikt. Gediget folkbildningsarbete! Vi måste acceptera att det trygghetssystem som byggdes upp under förra seklet var baserat på det samhälle som fanns då. I dag har vi ett annat samhälle. Ett samhälle som är i ständig och snabb omvandling. Ett nytt trygghetssystem måste ta hänsyn till att vissa arbeten försvinner och aldrig mer kommer tillbaka, eller att en människa kan skadas på sitt arbete så att han/hon inte kan arbeta kvar just där. Då ska samhället erbjuda rätt utbildning till de nya arbeten som växer fram och/eller som personen med arbetsskada kan klara av. Under tiden måste man ha en rimlig inkomsttrygghet att falla tillbaka på.

Det är som sagt inte lätt. Men vi måste backa tillbaka några steg och komma ihåg våra grundläggande värderingar. Detta är omistligt och ska genomsyra vår politik.  Då blir den enkel av förklara och motivera. Sen måste vi fortsätta vara stolta över det som faktiskt har åstadkommits under 1900-talet. Däremot måste vi förstå att 2000 talets problem löses inte med återställare tillbaka till 1900 talet. Våra grundvärderingar blir däremot aldrig omoderna. Tankarna på kompetensförmedling och liknande har förts fram under våren och är en bra början. Låt oss fortsätta där ….

Utan en trovärdig och ideologiskt förankrad vision om ett rättvist trygghetssystem för framtiden kommer socialdemokratin att förbli försvagad.

Annonser

20 responses to “En fundering över varför (s) förlorar stödet…

 1. ”Man ” Är Media ! Att Svenska folket skyllde på Göran vet väl ingen om detstämmer.
  Det är media som ställer dagordningen och får till det.
  Arbetszrfolket är dock som vanligt lättmanipulerade.
  så man tvingas tro på teorin. Göran var en sann sosse. med en skarp hjärna och ledargestalt.
  Att man sedan från högern gjorde allt för att kritisera den starka ledargestalten och via media lyckades är orsaken till det goda samhällets förfall.

 2. Hej Britta!

  Jag blir att det blir fler och fler som tänker som du. Om du vill hitta fler likasinnande kan du väl titta in på Nätverket Resurs forum; http://www.resurs.ning.com

  Varmt välkomen!

  Vi hörs,
  Jenny

 3. Britta Sethson

  Tack för tipset jenny.. jag ska kolla runt lite där. Nu är det dock hundar som ska på promenad

  och bertil…. Det goda samhället kan ha tillfälligt ha hamnat på dekis. men det är bara tillfälligt

 4. Bengt Nilsson

  Vi som känner för de socialdemokratiska grundvärderingarna om solidaritet, jämlikhet, frihet och alla mäniskors lika värde och vill att vi tillsammans med V (och MP) skall vinna valet 2010 valet måste alla redan nu gå ut på gator, torg , arbetsplatser och i media för att informera om vår politik. Det gäller att så fröna nu!
  Det behövs inte väntas på Mona Sahlin eller några rådslag eller partikongresser för att göra detta. Vi sosse-gräsrötter har vår politik klar!
  Själv skriver jag insändare i lokalpressen och pratar sosse-politik med folk överallt jag kommer åt!
  Snat är det bara drygt ett år kvar till valet!

 5. Britta Sethson

  Jag har ingen annan uppfattning än du. Men tillsammans måste vi formulera en praktisk politik med dessa grundvärderingar som vi tar med oss ut på gator och torg. Annars blir vi inte trovärdiga. Vi kan inte fortsätta med att lappa och laga. Speciellt inte efter alliansens slakt på välfärden…

  Vi måste tänka nytt och vi måste tänka rött. Framför allt skall vår livsåskådning ligga till grund och då håller det inte att dela in människor i A- och B-lag. dvs de som är friska och kan jobba och de som av olika anledningar inte kan jobba…

 6. Arbetarrörelsens tankesmedja har givit ut en rapport med konkreta förslag om hur man ska möta de problem du beskriver. Rapporten som du hittar här: http://www.arbetarrorelsenstankesmedja.se/AT/smpage.fwx?page=17
  Den heter ”Strukturomvandlingen och trygghetsförsäkringen”.
  I tredje delen av rapporten finns ett konkret förslag som just går in på hur man ska lösa 2000-talets problem.

 7. Bengt Nilsson

  Nu pratar jag om oss gräsrötters bidrag till valrörelsen. Den praktiska politiken har vi alla redan till valda delar i oss sen tidigare. Inte skall vi behöva läsa (lära) in något slags kongressbeslutsvisionärt aktstycke av Sahlin et cons. för att klara av valinformationen till väljarna på gräsrotsnivå i dag!
  Och inte har min egna valrörelse på gräsrotsnivå varit beroende av rådslag och kongressbeslut de senaste 40 åren!

 8. Britta Sethson

  Du har helt rätt Bengt. Jag behöver heller inte gå på kurs för att klara av att förklara varför jag är socialdemokrat … MEN jag hade lite svårt att koppla dagens socialdemokratiska politik till mina grundläggande värderingar i förra valrörelsen. Som jag beskrev ovan….

  Det är där jag anser att vi är försvagade

  Ulf. Jag ska kolla in i rapporten… Det är inte säkert att jag tycker precis som det står i den rapporten men jag har mycket stort förtroende för A-M L

 9. Tanken måste ju vara att ett system baserat på solidaritet, demokrati och frihet skall ligga till grund för välståndet i landet. För att det skall fungera måste denna grund ge individen, grundläggande samhällsfunktioner (skola, sjukvård, infrastruktur etc) samt en gemensam demokratisk värdegrund. Denna grund skall vara så pass väl utvecklad att individens potential och intressen skall kunna utvecklas fullt ut. (den skall alltså vara så bra att alternativ egentligen inte skall behövas). Detta skall i sin tur leda till ekonomiskt välstånd och trygghet för individen och därmed ökade skatteintäkter till stat/kommun och landsting, vilka skall betala trygghetssystemet för de som behöver det. En god cirkel alltså.

  I dagens samhälle ser jag många exempel på att denna grund saknas.
  – Sjukvårdssystemet håller på att klappa ihop pga ökade kostnader till följd av privatiseringar samt brist på utbildad personal (läkare utbildas inte trots att marknaden skriker efter dem. Konstigt i marknadsekonomins borgliga Sverige).
  – Grundskolan får inte de anslag den behöver för att ge barn den hjälp, det stöd och den kunskap de behöver när de behöver den (dvs tidigt innan de har hamnat i problem). Det kan även tänkas vara stora skillnader beroende på vilken skola man går i.
  – Det görs alldeles för lite åt den de växande sociala problemen i vissa förortsområden i landet. Antagligen för att det inte är marknadsekonomiskt riktigt att ”bygga bort” problem. Dessutom har de som bor där inte några pengar. Det rör ju sig till stor del om invandrare och arbetslösa. Då blir det inte heller lönsamt att satsa på dem vilket jag tycker går tvärtemot socialdemokratins grundvärderingar.

  Du har helt alltså helt rätt i att det behövs en ny svensk modell och frågan, hur en sådan skall se ut är högst relevant för att inte säga avgörande för socialdemokraternas framtid. Jag tror inte heller att det rör sig om några små förändringar utan snarare av ett systembygge. Utgår man ifrån vad man vill ha borde det att gå och jobba sig bakåt för att se vad som måste förändras och i vilken ordning, för att komma dit.

  Till skillnad från borgarna vars politik i mycket är grundad på ideologiska dogmer bör socialdemokraterna istället tillämpa förnuftet och pragmatiskt hitta lösningar baserade på sin värdegrund. Dogmer hör hemma i teologin inte i politiken.

 10. Britta Sethson

  Tack för din långa kommentar Chris
  Jo det är mycket i dagen samhälle som kunde vara bättre. Att lappa och laga det som finns nu är inte att tänka på. Däremot finns det mycket som är friskt och det ska vi ta rätt på.
  Peter H har intressanta tankegångar i dag i liknande banor.
  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=26&blogg=34356

  Det kommer nog att hända en del på arbetarekommunerna i landet under hösten. Partikongress i all ära men det är bland gräsrötterna det ska ske. Jag ser fram emot att få arbeta för ett verkligt socialdemokratiska systemskifte.

 11. Jag tror att ni 11 före mig här missat en sak
  och det är vilka som representerar S utåt.

  Byt ut Mona Sahlin mot Thomas Bodström.

  Ta tag i invandringsfrågan ordentligt.

  Skrota feminismen i partiet.

  ———-
  Valvinst

 12. Britta Sethson

  Jag tyckte jag började mitt inlägg med att påpeka att man gör det enkelt för sig om man skyller dåliga opionionssiffor på Mona Sahlin.

 13. Eva Hedesand lundqvist

  Hör (lyssnar) av ungdomar att de röstat i EU-valet på Pirat-partiet och även överväger i kommande val att göra detsamma. Varför det då?
  Jo, därför att de anser att övriga partier har för stor maktfullkomlighet och de protesterar genom att rösta på Pirat-partiet.

  Skall vi lyckas i kommande val måste vi kunna visa en ödmjukhet, se oss i backspegeln var vår ideologi finns. Kanske har jag funderat på våga ställa upp några nya profiler som står för den ideologin och som vågar föra de svaga i samhällets talan.

  Vår största fiende i kommande val kommer att bli soffliggare i vårt parti.

 14. Britta Sethson

  Det behövs nog en del som vågar tänka lite utanför de vanliga banorna. Det kan vara en del heliga kor som ska slaktas också.

  Och absolut som du säger. vi måste hitta tillbaka till vår ideologi igen. Jag känner i varje fall att den inte fått genomslag i vår praktiska politik de senaste åren

 15. Peter Karlberg

  Om man nu utgår från grundläggande värderingar ”solidaritet och alla människors lika värde” och till det lägger någon form av analys av samhället i termer av hur makt fördelas är det ju konstigt att det så ofta endast kommer att handla om den skattefinansierade verksamhetens omfattning/kvalitet./organisation. Man kan ju fundera över varför inte den kris vi nu går igenom inte får funderingarna kring hur produktionen styrs (arbetslösheten kan ju till del förklaras av en global överproduktion) att bubbla, varför vårt sätt att formulera problem inte utvecklas.

 16. Britta Sethson

  Jag tror att du har rätt. Frågan är om vi på allvar inom partiet ska diskutera frågan om hur vi ska förändra samhället i grunden. Och hur? En ny samhällsmodell som Peter H efterlyste i går känns mycket central.

  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=26

  Vi var på väg ett tag med löntagarfonderna men detta stötte ju på ett enormt motstånd och slutade till sist med att löntagarnas pengar konfiskerades av den förra borgerliga regeringen. jag vet inte om det var rätt väg men det var i alla fall en väg.

  En ny samhällsmodell ska inte komma uppifrån som ett färdigt förslag från en aldrig så duktig arbetarrörelsens tankesmedja. Den kan vara ett bra hjälpmedel men inte mer. Den måste växa fram ur människors behov. Det är dags att börja formulera frågorna. Jag är övertygad om att de många kloka partivännerna runt om i landet sitter inne med svaren.

 17. Hej Britta !
  Du skriver ”Vi var på väg ett tag med löntagarfonderna men detta stötte ju på ett enormt motstånd och slutade till sist med att löntagarnas pengar konfiskerades av den förra borgerliga regeringen. jag vet inte om det var rätt väg men det var i alla fall en väg.”

  Men svaret på din fråga om löntagarfonderna var rätt väg måste besvaras med ett stort NEJ!

  Med löntagarfonder menar jag då de Meidnerska fonderna. De sk löntagarfonder som riksdagen antog 1983 var ju bara ett urvattnat och sönderkomprommissat förslag (pga kritiken) så dom var ju inga riktiga löntagarfonder

  De Meidnerska fonderna byggde på en helt ny typ av beskattning. De stora företagen skulle erlägga skatt i form av egna aktier till löntagarfonderna (förfarandet var lite komplicerat så jag går inte in på detaljerna här)

  Löntagarfonderna där aktierna skulle finnas skulle kontrolleras av LO.
  Dessa fonder skulle efter ett antal år innehålla så pass mycket aktier att LO skulle sitta med rösträttsmajoriteten i alla större företag.

  LO skulle genom fonderna (förutom att vara Sveriges största fackliga organisation) även vara Sveriges största arbetsgivare genom alla företagen som skulle ägas av fonderna och även Sveriges största kapitalägare genom värdet av alla dessa aktier.

  Jämfört med Meidners sossemonster så tedde sig inte de Socialistiska rådsrepublikernas union , Sovjetunionen som så centralstyrt längre.

  Jag förstår att iden att samma sossepampar skulle sitta som Sveriges största kapitalägare, arbetsgivare och fackförbund på en och samma gång måste ha varit varje sannsosses våta dröm. Men med det monster som Meidner var på väg att skapa så hade vi nog mött samma öde de socialistiska rådsrepublikernas union.

 18. Britta Sethson

  Jag känner väl till din beskrivning från skräckpropagandans dagar.

  Hela iden är ju i dag stendöd så jag tänker inte gå i polemik.

  Men det var en väg att i grunden förskjuta de ekonomiska maktpositionerna. Den tanken gillar jag. Men så klart inte alla.

  Nu konfiskerades pengarna och så skapades ett antal forskningsfonder utan egentlig insyn. Där sitter ett gäng farbröder och en och annan tant och delar ut pengar till sig själva.

 19. re: Britta
  Du skriver ”Men det var en väg att i grunden förskjuta de ekonomiska maktpositionerna. Den tanken gillar jag.”
  Jag förstår att du gör det. Den förskjutning i ekonomiska maktpositioner som vi hade fått se hade haft likheter med den vi dessförinnan kunnat se i Sovjetunionen.
  Men precis som du säger så är löntagarfondsiden stendöd idag (vilket den inte hade varit om löntagarfondsiden hade varit bra).
  När löntagarfonderna skulle införas så försvagdes lagstifningsvägen privat ägande av stora företag.
  Men löntarfonderna kom ju aldrig men vad som hände i stället var att en stor del av de stora företagen som skulle blivit fondägda istället blev utlandsägda.
  Och den effekten har blivit bestående.
  I Tyskland (och många andra länder) , så har Socialdemokrater jobbat för att stärka inhemskt ägande ibland med särskild lagstifning
  I Sverige gjorde socialdemokraterna tvärt om bland annat med hjälp av en beskattning som försvårade generationväxlingar.
  Tack Socialdemokraterna för att ni såg till så att de Svenska kronjuvelerna reades ut.

 20. Britta Sethson

  Var tid har sina lösningar.

  Alla människor har sina historiebeskrivningar utifrån sina grundvärderingar. Du och jag kommer nog aldrig överens om någon gemensam beskrivning av verkligheten. Antar att det är samme Lars-Olov som jag stött på i andra sammanhang.

  Det var heller inte i detta ämne, löntagarfonderna som diskussionen startade längst upp. Starta en egen blogg och diskutera vad du vill!

  För övrigt känner jag väldigt många socialdemokrater men jag känner inte till några sossepampar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s