Möte med Mona Sahlin i Umeå

I går var Mona Sahlin i Umeå.

Intressant, roligt och bra inför valrörelsen. Att få se och höra en partiledare full av självförtroende samtala om sin vision om det framtida Sverige var inspirerande inför valrörelsen. Naturligtvis ställde jag en fråga till henne. Naturligtvis köpte jag hennes bok som jag redan läst över halva.

Vad frågade jag och vilket svar fick jag???….   ja kolla länken så ser ni.

Hennes svar lovar gott inför den återstående delen av valrörelsen. Mötet i Petterson-Berger salen på Umeå Folkets Hus var mycket förtroendegivande och hoppfullt. Det finns en stark socialdemokrati där ideerna från över hundra år tillbaka i allra högsta grad är levande

Annonser

36 responses to “Möte med Mona Sahlin i Umeå

 1. MDAMZ/Inspirerar

  Hej Britta

  Min tveksamhet är inte borta till socialdemokratin och Mona som ledare. Hur vi än vrider och vänder på detta så har socialdemokraterna styrt ”det skäliga föregångslandet Sverige” I många många år Och visst behövdes förrändringar, Fattigdomen började redan på 1800-talet då Sverige övergick från jordbruk till ett industri samhälle, Med hemlöshet som följd. Kallades för luffare då. Styret var då och i många år socialdemokratiskt. Hemlösheten och fattigdomen har ökat katastrofalt genom åren och med en psykiatrireform som och äldrereform som är rena rama idiotin. Fattigdom och hemlöshet med enormt många lidande människor har ökat än mer med den tvistade politik som förs idag. Där sjuka och gamla friska och kan fortsätta i oandlighet hamnar i ett utanförskap. Klyftorna är så stora nu att medelklassen är utrotad och människan slängs ut på gatan eller rakt ner i en grav. Jag hör fortfarande inget om åtgärder från något etablerat parti/ledare. Gör du?

  http://mdamz.blogspot.com

  • Britta Sethson

   MDAMZ: Ett land blir aldrig färdigbyggt. Var tid söker sina lösningar. Viktigast är att man i sin politiska utopi har en grundläggande tanke om frihet, jämlikhet och solidaritet. Det har inte högern. Högerns politik strävar att öka klyftorna och öka friheten för de som har pengar. Det är därför de har stridit för att definiera om fattigdomsbegreppet till absoluta tal i stället för det sedan gammalt vedertagna relativa fattigdomsmåttet.

   Jag satt i socialnämnden då Ädelreformen genomfördes och även då Psyk-Ädel reformen kom. Dvs ansvaret för omsorg om gamla och psykiskt sjuka fördes över till kommunen. Jag anser inte att det var idiotiska reformer. Med dessa reformer överfördes också resurser från landsting till kommun. I frågan om äldreomsorgen så var det nog rätt bra pengar men i frågan om psykädel så var det alldeles för lite. Vår ambition var ju att stänga de stora institutionerna där folk suttit inlåsta på mycket lösa grunder i decennnier. För en del av dessa gamla institutionaliserade människor fanns inte någon möjlighet till ett ”vanligt” liv utan vi valde lägenhetslösningar med god personalbemanning. Sen finns det trapphusboenden och enskilda boenden med boendestöd så klart.

   Det stora problemet med de psykiskt sjuka människorna är att de kan falla mellan stolarna. kommunen och landstinget. Jag var ledamot i något som heter ”stiftelsen samsyn” där en psykiskt sjuk människa fick ett personligt ombud som hjälper till med att lotsa rätt. Det fungerar bra. Men självklart är det dyrbart. Varje personligt ombud kan inte vara stöd för särskilt många. Den sjuke personen måste också vara motiverad att ta emot stödet.

   Fördelen med att ha äldreomsorg och psykomsorg i kommunal regi är (tycker jag) att det finns mycket bättre möjliheter att se varje individ och anpassa boenden och omsorg. Vi gör det i Umeå. Men som alla förstår så kostar detta pengar. Bra mycket mer pengar än att låsa in folk på institutioner. Och det var väl inte det du tycker att vi ska gå tillbaka till MDAMZ. Det gäller alltså för kommunen att se till att kommunalskatten är tillräckligt hög för att man ska kunna prioritera denna viktiga del av den kommunala servicen. Jag tycker att vi lyckats rätt väl i Umeå med detta. Men vi har också en rätt hög kommunalskatt i Umeå.

   Jag är medveten om att klyftorna ökar i Sverige. Snabbare än i något annat land. Jag hörde i fredags en partiledare som var ödmjuk och kunde erkänna att även socialdemokraterna har gjort en del saker fel under sin senaste regeringsperiod. Man prioriterade budgetsaneringen efter högerns katastrofala regeringsår och det var nödvändigt. Men kom i håg att i slutet av den regeringsperioden så var andelen relativt sett fattiga barn lägre än någonsin. Nu ökar klyftorna igen. Och högeralliansen har lovat att fortsätta på samma sätt.

   Jag hörde också en partiledare som hade en helt annan vision än högern har. En partiledare som lovade att sträva efter att minska klyftorna och arbeta för ett Sverige som håller ihop.

   Därför kommer jag med liv och lust att arbeta som socialdemokratisk valarbetare i detta val.

 2. MDAMZ/Inspirerar

  Du jag håller inte med ett dugg i ditt resonemang, Först genomfördes reformen utan att mellanvårdsformerna var klara, Att påstå att kommunerna sköter äldrevård och psykiatri bättre är inget jag håller med om. Upphandlingarna går till lägsta bud alltså den som kan sköta driften billigast. Det är inte kvalitet utan kvantitet som blir. kontentan av detta.Med Personalnedrdragningar som följd, som i sin tur leder till minskad omsorg för de som behöver omvårdnad. Kraven på adekvat utbildning och språkliga kunskaper är mycket tydliga i vården av äldre. Tro mej jag var med när psykiatrireformen gick igenom och vad många kompetenta människor som vården förlorade. Näää…äldrevård och psykiatri ska om det ska bli någon form av kvalitet i omvårdnaden tillbaka till stat och landsting.

  • Britta Sethson

   I Umeå har vi det mesta kvar i kommunal regi. Att sälja ut äldrevården och psykvården till lägstbjudande som på gamla tiders fattigauktioner är inte vår modell.

   Jag vet att det ser annorlunda ut i framförallt borgerligt styrda kommuner. Det tycker jag är förskräckligt.

 3. MDAMZ/Inspirerar

  I min upprördhet blev det skrivfel 😉

  *Kraven på adekvat utbildning och språkliga kunskaper minskar och visar på stora brister vilket blir mycket tydligt i vården av äldre.**

 4. MDAMZ/Inspirerar

  Min kommun skulle vara moderat men är sosse styrt sedan 35 år tillbaka…still going…och allt säljs ut 😉

 5. Ja det råder delade meningar i partiet om privatiseringar. Här uppe i norr är vi mycket skeptiska. Finns ju ingenting i forskningen som säger att det är effektivare med privat styrning. Snarare tvärsom.

  Hade en diskussion i arbetarkommunen förr ett antal månader sen. Tjänstemännen hade lagt ett förslag om ökad privatisering i äldreomsorgen. Arbetarkommunen gick emot. Så det blev inget av med det.

 6. Jonny Disenfeldt

  ”Finns ju ingenting i forskningen som säger att det är effektivare med privat styrning. Snarare tvärsom.”

  Det verkar smått otroligt det påståendet …

 7. Jag har skrivit om detta förut med privat omsorg och hur det står till
  http://brittas.netroots.se/hur-var-det-nu-med-privat-omsorg/
  tar inte om det igen.

  Ja det verkar smått otroligt för någon som är ideologiskt förblindad om privatiseringens fördelar men i forskarvärlden så råder det konsensus om motsatsen

 8. Jonny Disenfeldt

  Nej, det råder ingen konsensus. Var har du fått det ifrån ?
  Skulle detta vara den enda teori på jorden då som vi har konsensus om i forskarvärlden !

 9. De som är aktiva i forskningsområdet säger så¨

  ange gärna källor om motsatsen.

 10. Jonny Disenfeldt

  Du refererar bara till herr Sandro Scocco’s egna färgade åsikt…

  Argumentet ”Sandro säger att detta är något som alla forskare känner till!!! Det är bara alla vi andra som inte vet.”

  Ja det var ju ett tungt vägande bevis …

 11. Här har du en referens

  Bruce Hollingsworth, The measurement of efficiency and productivity of health care delivery
  Health Economics 17 10 p.1107-1128 2008
  John Wiley & Sons, Ltd.
  Centre for Health Economics, Faculty of Business and Economics, Monash University, Melbourne, Australia

  “The measurement of efficiency and productivity of health service delivery has become a small industry. This is a review of 317 published papers on frontier efficiency measurement. Cautious conclusions are that public provision may be potentially more efficient than private, …”

  Vad vi har från din horisont är din egen färgade åsikt.

 12. Jonny Disenfeldt

  Innebär fortfarande inte att det råder konsensus om att verksamhet driven av det allmänna skulle vara effektivare än privat driven dito.

 13. Jonny Disenfeldt

  Före detta Sovjetunionen måste ju ha varit ett mönsterland av effektivitet … undrar vad som hände egentligen …

 14. Ibland tycker jag mest synd om dig Jonny

 15. Jonny Disenfeldt

  I en översikt inom ett relativt smalt område så kommer en utredare fram till :

  ”Cautious conclusions are that public provision may be potentially more efficient than private”

  Och det tolkar du som att

  ”Ja det verkar smått otroligt för någon som är ideologiskt förblindad om privatiseringens fördelar men i forskarvärlden så råder det konsensus om motsatsen”

  Ja du verkar inte något vidare observant …

 16. Det man kommit fram till är att det är lika eller möjligen mer effektivt med offentlig verksamhet. Slutsatsen dras i en reviewartikel som granskat 317 andra publikationer.

  Fördelen med offentlig är dessutom att man kan fördela efter behov. Det finns alltså ingen som helst anledning att privatisera med förevändningnen att det ska bli så mycket bättre……

  Lägg ner för en gångs skull Jonny..

 17. Jonny Disenfeldt

  Nej, jag ser som sagt ingen enhetlig forskarvärld stå bakom den slutsats du framhärdar.

  Fördela efter behov ? Vad har behovsparametern med det hela att göra ? Det är bara en av många och på vilket sätt skulle den garanteras uppfyllas bäst av offentlig förvaltning ?

 18. Det är exakt så man uttrycker sig i en forskningsrapport. både hängslen och livrem
  slutsatsen är ändå riktigt tydligt

  Om du tvekar på slutsatsen så ge då exempel på motsatsen……. Du tycker ju bara. Sätt igång och läs så där 300 vetenskapliga publikationer och se efter som du kan komma fram till något annat…….

 19. Jonny Disenfeldt

  ”may be potentially more efficient ” anser han efter att sammanställt ett antal rapporter.

  Det är slutsatsen och långt från den konsensus du talar om skulle finnas i forskarvärlden att det alltid skulle vara bättre med offentlig drift.

  • Nu hittar du på igen jonny
   jag har inte sagt att det alltid är bättre med offentlig drift. Jag har sagt och forskningen är rätt så entydigt: Det finns ingenting som tyder på att privat vård är mer effektiv än offentlig. Om det lutar åt något håll så är det att offentlig vård är något mer effektiv. Det är det som mening ovan säger. Ingenting annat.

   Jag tycker att det är intressant, Det var också ett av motiven till att vi i Umeå inte la ut mer av äldreomsorgen på privata händer.

 20. Jonny Disenfeldt

  Nej, foprskningen är inte entydig (nu är du där igen).

  EN man har uppfattningen efter att ha gått igenom ett antal rapporter inom ett område att offentlig vård “may be potentially more efficient ” .

  Det finns ingen som helst enighet / entydighet inom området angående den sortens slutsatser som du hävdar.

  Jag påstår inte att varken privat eller offentlig alltid är bäst.
  Vissa saker lämpar sig bra att drivas inom det offentliga (kanske inte pga effektivitetsparametrar men av andra orsaker) medans det mesta av mänsklig aktivitet bäst bedrivs inom privat näringsverksamhet.

  Låter man en sådan mening styra sin politiska beslutsmodell så är det tragiskt.

 21. kom igen med lite bakgrundsfakta. Hur många rapporter har du läst!!!!!! Ge referenser. Du tycker ju bara……

 22. Jonny Disenfeldt

  Jag tycker i lika stor utsträckning som du , Scocco etc. Att dra några växlar på “may be potentially more efficient ” verkar löjeväckande.

  Ditt resonemang om konsensus om att det alltid skulle vara bättre med offentlig drift (eller minst lika bra enligt din senaste modifiering) faller platt till marken.

  Jag förstår inte denna religiösa tro. Konkurrens har visat sig vara en otroligt stark kraft inom evolutionen och även inom mänskliga aktivitteter, att tro annat är att ha stora skygglappar, däremot måste man vara försiktig med att släppa konkurrensutsatta marknader för fria och oreglerade för då kommer människans värsta sidor fram och en positiv konkurrens kan resultera i en hänsynslös rovdrift.
  Detta senare kan dock sägas även om monopol/oligopol situationer där tyvärr det sällan finns en övervakare, en reglerare, speciellt inte om det är staten som är monopolet. I dessa situationer.

 23. MDAMZ/Inspirerar

  Ojsan…om vi tittar på detta ur människans synvinkel istället…tror jag vi får fram en hel del annat. Forskningen är viktig. De anbud som i får ta över driften av t.ex. äldrevård går till de som kostar minst. Valet för de som behöver omvårdnaden är helt borta, Frågan ska ställas utifrån vårdtagarens ögon öron och känsla. Jag vill inte ha 7 olika personer som ser mej naken varje vecka 7 kvällar i veckan, jag vill att de som hjälper mej ska förstå vad det är jag säger och minst men oerhört viktigt jag vill förstå vad dessa säger till mej. Jag vill att de som sköter mej har adekvat utbildning för omhändertagandet av mej. Jag vill ha empati sympati och kompetens. Handen på hjärtat ingen vård kan ges med enbart empati. Jag anser att all vård ska drivas av landstinget och inte av privata ägare, att tjäna pengar på andra människors behov är för mej rena rama hyckleriet. Kravet på utbildning är minimerat och så är oxå lönen för dessa som har utbildning och kunskapen hur jobbet ska skötas. Vissa saker ska helt enkelt inte vara privata. Om det sedan ska jämföras med uselhet från kommunismens värld har jag enormt svårt att hålla med om.

  En kanonbra diskution här och enormt viktig.

 24. MDAMZ/Inspirerar

  Jag vill ge dej en eloge för ett mycket bra bemötande av de olika tyckandena i frågan.

  http://mdamz.blogspot.com

 25. Jonny Disenfeldt

  MDAMZ –
  Jag tycker du har bra synpunkter, vad gäller vård så är givetvis faktorer som totalpriset av underordnad grad, det är andra faktorer som är viktigare, därmed inte sagt att man helt kan utesluta att titta på priset eftersom vi ju har andra ömmande verksamheter som också behöver pengar.

  Det finns dock inget som säger att det offentliga alltid driver en verksamhet bättre än det privata (eller tvärtom för den delen), allt är en fråga om kravställande och uppföljning av krav etc.

 26. Storstad skriver som vanligt bra om hur det ser ut med den vårdslösa hanteringen av skattemedel. http://storstad.wordpress.com/2010/08/08/vardslos-hantering-av-skattepengar-inte-samma-sak-som-valfrihet/

  Jag anser att vi måste få ett stopp på detta slöseri med skattemedel.

  Jag har aldrig sagt att det alltid är bättre med offentlig verksamhet. Det som är uppseendeväckande är att det antagligen inte finns någon större vits att privatisera om man vill ha en effektivare verksamhet.

  Jag tycker nog ungefär som du MDAMZ. Jag tror att kvaliteten i exempelvis omsorgen skulle må väldigt mycket bättre av att ansvaret och beslutsfattandet sköts av personalen … nuförtiden kallar vi det för intraprenader. För hundra år sen kallades det gillesocialism. Staten eller det allmänna äger husen men personalen sköter driften… Skattemedel finansierar verksamheten. Då får man den där konkurrensen som du pratar om Jonny, men samtidigt så har man besluten väldigt nära människan, dvs personal och vårdtagare. Och garanterat inget vinstintresse.

  Där har vi i (s) varit för rädda för att lämna ifrån oss ansvaret.

  Kanske man skulle ha en styrelse för ett äldreboende som består av personal, anhöriga, ansvariga politiker och någon specialkompetens från läkarkåren….

 27. Jonny Disenfeldt

  Britta –

  Du skriver : ”Jag har aldrig sagt att det alltid är bättre med offentlig verksamhet. ”

  När du till exempel skriver ”Finns ju ingenting i forskningen som säger att det är effektivare med privat styrning. Snarare tvärsom.”
  så är det ju vad du säger.

  När du till exempel skriver angående privatisering och fördelar ”inom forskarvärlden så råder det konsensus om motsatsen”
  så är det ju vad du säger.

  Du skriver ”Det som är uppseendeväckande är att det antagligen inte finns någon större vits att privatisera om man vill ha en effektivare verksamhet.”

  Gång efter gång …

  Jag bara observerar vad du skriver …

  Ansvar / beslutsfattande skall givetvis finnas i alla lager av en hierarki och det inkluderar de längst ner, de som utför arbetet.
  På samma sätt måste det finnas oberoende kontroll/uppföljning.

  Konkurrens uppnås inte på det sätt du anspelar, i konkurrens ingår att konsumenterna / användarna fritt ska kunna utvärdera och välja producent av en tjänst eller vara.
  Vinstintresse anses av socialdemokratin vara dåligt trots att det är den drivkraft som i slutändan resultatet från kan beskattas och betala all den välfärd som det offentliga kan erbjuda.
  En mycket märklig, farlig och väldigt gammalmodig syn på vinstintressen.

 28. Jonny: Själv jobbar jag så gott det går på dagarna!

  Jag förstår inte hur du har tid att sitta och plocka mina citat ur vad jag skriver och försöka vrida till din egen fördel. Eller till dina uppdragsgivares fördel. Vad vet jag om vem som betalar din verksamhet,

  Dock: Jag tycker att jag har varit väldigt tydlig hela tiden

  För sista gången:

  Det finns ingenting i forskningen som tyder på att privat verksamhet i vård och omsorg är mer effektiv än offentlig. Det studier som finns visar att offentlig verksamhet är lika effektiv möjligen lite mer effektiv än privatfinansierad.

  Då drar jag slutsatsen att det inte är vettigt att privatisera omsorgen för att uppnå kostnadseffekter. Det gjorde också Umeå Kommun.Bättre att själv ha kvar ansvaret och göra ev nedskärningar utifrån var behoven finns.

  Sen finns det självklart exempel på privat omsorg som är bra och offentlig vård som är mindre bra….

  Ska du föra diskussionen vidare så kräver jag av dig att du tar fram några belägg på nyttan med privatisering. Annat än att riskkapitalet kan få mera pengar!

  Vidare: Eftersom du inte verkar begripa hur det går till att publicera en vetenskaplig artikel måste jag väl upplysa om det också: Först skriver man en artikel och kollar väldigt noga på referenser och funderar länge på slutsatser. Man drar aldrig ut några slutsatser längre än vad som är absolut styrkt. Sen skickar man till en tidskrift. Editorn för tidskriften avgör i första hand om det är något som man tror går att publicera. Sen skickas artikeln till ett antal reviewers vanligen tre till fyra stycken. Det är forskare som är experter inom området och som noga läser och granskar artikeln. Jag gör ett antal såna uppdrag per år inom kemiområdet kan jag meddela. Sen skrivs en refereerapport där reviewern rekommenderar. Publicering direkt, mindre revision, stor revision eller publicera inte. + ett antal kommentarer om hur artikeln kan förbättras om det saknas referenser eller om man tycker att slutsatserna är felaktiga. You name it!

  Det går alltså inte att publicera en persons allmänna tyckande (i still med hur du håller på och tycker på min hemsida). Det måste vara välgrundat och sakligt underbyggt.

 29. Jonny Disenfeldt

  ”Vad vet jag om vem som betalar din verksamhet,”

  Kanske är det satan själv ?

  Snälla du, sluta med det där tramset, jag är på semester.

  Din verksamhet betalas väl av skattebetalrna, eller ?

  Du försöker dra slutsatserna betydligt längre ur en publicerad artikel än vad som är rimligt, högst ovetenskapligt.

 30. jag har lunch ibland….

  Jag roade mig med att söka på ditt namn på web of science.

  Noll träffar!!!

  tror inte att du är rätt person att bedöma vad som är vetenskap eller inte
  En review artikel i en refereebedömd tidskrift med så många referenser är tungt vägande.

  åter … kom igen när du har grund för något annat! Om du nu kan låta bli att komma med ytterligare osakligt tyckande!

 31. Jonny Disenfeldt

  Snälla du, jag har en bakgrund som avhoppad doktorand (hoppade av innan jag hann börja publicera något – kanske tur det va…) , det mäter sig ju inte långt jämfört med din digra bakgrund, jag skakar som ett löv ….

  Att tolka meningen “may be potentially more efficient ” till det du skriver är som sagt rent fel ur en vetenskaplig aspekt. Det borde väl du då om någon veta, eller … ?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s