Arbetsmiljöverket ryter till angående Försäkringskassan

Arbetsmiljöverket har inspekterat försäkringskassekontoren i Umeå och Lycksele. Skarp kritik riktas och man kräver rättning på flera punkter. Inga kommentarer från kontoren så klart. Knappast från ansvarig minister heller.

Senast första november ska det vara åtgärdat. Man får hoppas att det har kommit en ny regering vid det laget som tycker att arbetsmiljöfrågorna är viktiga.

Annonser

29 responses to “Arbetsmiljöverket ryter till angående Försäkringskassan

 1. Jonny Disenfeldt

  Är det inte försäkringskassans chefer som ska organisera arbetet ?

  Då kan man ju lika gärna avskeda dessa om Mona vill ta över och styra allt själv direkt ifall hon vinner valet …

 2. Ja men regeringen drog ner på anslagen till FK, satte igång en omorganisering och genomförde de nya sjukförsäkringsreglerna.

  Regeringen ska så klart inte styra verksamheten men man bör se till att det finns tillräckligt med resurser så att folk inte arbetar ihjäl sig.

 3. Jonny Disenfeldt

  Det är väl upp till cheferna att se till att resurserna används rätt, att kompetent personal anställs, att arbetsmiljö är bra etc etc

  Tillräckligt med resurser ? Det finns det väl aldrig egentligen. Man måste rätta mun efter matsäcken.

 4. Alliansen drog ner anslagen till FK precis som Britta skriver samtidigt som man gjorde en omfattande omorganisering och samtidigt som man genomförde en sjukreform som inte hade någon verklighetsförankring.

  De som har de minsta lilla ledarinsikt/kompetens/erfarenhet inser att det kan bara gå åt pipan.
  Att bara luta sig tillbaka och säga att man får jobba med de resurser som finns är ju absurt.
  Det hade kanske varit en sak men riktlinjer och regler var/är ju så absurda och ett mycket otydligt regelverk ligger till grund för kaoset. Och detta har alliansen ansvar för.
  Chefer som protesterat har ju fått gå och vill du ha en chefsbefatt. idag inom FK så gäller det att hålla tyst eller hålla med.

  Ska man genomföra en organisationsförändring med så drastiska konsekvenser så ska regelverket vara glasklart annars så går det som det gjort inom FK.

 5. Jonny Disenfeldt

  ”De som har de minsta lilla ledarinsikt/kompetens/erfarenhet inser att det kan bara gå åt pipan.”

  Du ägnar mesta tiden åt att idiotförklara de som inte gör som du vill eller som inte delar dina åsikter…

  ”Att bara luta sig tillbaka och säga att man får jobba med de resurser som finns är ju absurt.”

  Nej, så fungerar verkligheten. Det finns inte oändliga resurser.

  Att regler är oklara är helt uppenbart men så har det nog alltid varit, där är både alliansen och gamla S-regimer skyldiga.

  ”Chefer som protesterat har ju fått gå och vill du ha en chefsbefatt. idag inom FK så gäller det att hålla tyst eller hålla med.”

  Man kan ju protestera till en viss del, men när beslut fattats av högre lager i en hierarki är det inte fruktbart att som en envis åsna protestera och därmed försvaga en organisation, ett företag etc.

 6. Jo Gydvan. Det kan inte vara roligt att jobba på FK och vilja göra en bra service till försäkringstagarna.

  Ibland får jag för mig att en del av alliansens dolda agendan är att se till att FK fungerar så dåligt som möjligt genom dessa nedskärningar och luddiga regler. Bara för att folk ska börja välja privata alternativ och på så sätt undermineras den generella välfärden.

 7. Jonny Disenfeldt

  Dolda agendor, dimridåer … konspirationsteorier …

 8. Ja Jonny

  När inte alliansen själv talar om vad de vill så återstår att göra rimliga antaganden utifrån vad man ser att de faktiskt gör och vad de ibland säger när tungan slinter.

  Det är mitt jobb att dra slutsatser från verkliga observationer. Jag är rätt bra på det.

 9. Britta, nä jag har som sagt arbetat tillsammans med FK i rehabiliteringar och långtidssjukskrivna och det som mina kontakter berättar är absurt.
  Och det är inte bara de som röstar åt vänster som säger det,.

  De människorna som jag jobbade med säger alla samma sak… Det handlar inte om rehabiliteringar utan systemskifte som även du är inne på och ett sätt att finansiera skattesänkningar.

 10. Apropå rehabiliteringar så var alliansen väldigt snabb med att ta bort kontrollen över arbetsgivarens rehabilitering. Någon rehabiliteringsutredning behöver inte skickas till FK sedan juli 2007 och inga avstämningsmöten eller upprättande av rehabiliteringsplan.

  Alliansen anser tydligen att det inte är arbetsgivarens ansvar att rehabilitera sin personal.

 11. Och precis det visar ju egentligen att alliansen inte är seriösa. För att få en lyckad rehabilitering så måste det finnas ett tydligt ansvar hos arbetsgivaren. Ett samarbete mellan FK, arbetsgivare och ansvarig läkare och i de fall som det kan bli aktuellt så även AF
  Det är ju därför så många också faller mellan stolarna efter 180 dagar, för ingen rehabilitering/utredning är gjord och utförsäkringen är ett faktum i många fall.
  Prata om försämrad arbetsrätt via bakvägen, ytterliggare ett sätt att smyga in försämringar utan debatt.
  Om man räknar på hur många som utförsäkras per dag så tror jag att man hamnar på ca 145-150 oersoner /dag, skrämmande .

  På en månad så utförsäkras en befolkning i en mindre kommun med ca 4-5000 inv…..

 12. Jonny Disenfeldt

  ”Det är mitt jobb att dra slutsatser från verkliga observationer. Jag är rätt bra på det”

  Tar mig för pannan…

 13. Jonny

  Jag förstår inte varför du sätter dig på höga hästar och är otrevlig

  Försöker faktiskt diskutera med rimlig samtalston. Men det är inte så lätt när det gäller dig.

  Ja, jag lever på att dra slutsatser från verkliga observationer efter som jag sedan många år arbetar som forskare inom naturvetenskaplig fakultet. Jag är rätt bra på att dra slutsatser ifrån experimentella resultat. Annars hade jag fått ägna mig åt annat för länge sen. Att titta efter vad alliansföreträdare säger och gör och sen dra slutsatser från det är ingen större skillnad om man har en skaplig analytisk förmåga.

 14. tillägg (efter en hundpromenad i skogen)

  Det är ju så i många länder att man har en grundtrygghet i de allmänna systemen. Sen får man själv ansvara för att ta egna privata försäkringar för att få en vettig inkomsttrygghet, sjukvård, pension sjuklön och betala terminsavgifter för skolgång till barnen.

  I dessa länder har man en lägre statlig inkomstskatt men tillsammans med alla premier och avgifter som måste betalas in så får en medelinkomsttagare inte över mer än då allt går genom skattsedel och arbetsgivaravgift som det länge varit i Sverige. Ofta får man mindre över och om man inte tjänar så mycket så får man välja. Sjukförsäkrning eller pensionsförsäkring. exempelvis. Jag lärde själv känna en sån person som måste välja när jag gjorde min post doc i USA för så där tjugo år sen.

  Jag tycker att det är ohederligt av moderaterna att inte säga att det är dit man strävar. ALLT TYDER PÅ DET. Det är självklart inte FÖRBJUDET att ha den uppfattningen. Men jag anser att det ska upp i ljuset.

 15. Jonny Disenfeldt

  Jag tycker det är ohederligt att pådyvla de politiska motståndarna åsikter och politik som de inte har/för. Ohederligt Britta.

 16. Förklara då för mig varför alliansen prioriterar skattesänkningar som finannsieras med sänkningar i taken i sjukförsäkrningar och a-kassa. Husmark – Persson har själv motiverat försämringar i dessa sociala trygghetssystem med att skattesänkningar behöver finansieras.

  Jag kan i alla fall bara komma fram till en enda slutsats. Man avser att sänka skatterna, införa grunndtrygghet i stället för inkomsttrygghet.

  Ber att få återkomma i en ny bloggpost där jag för detta tydligt i bevis.

 17. Jonny Disenfeldt

  Sjukförsäkringar och A-kassa är vad jag vet överfinansierade. Det borde ske en återbetalning till de som betalar försäkringsavgifterna (arbetande löntagare). Alternativet är att de fonderas och nästa års avgifter sänks.

  Att som du dra en rak linje i en budget mellan olika poster och skapa kopplingar är oärligt. En budget är komplex och det finns ingen sådan koppling som du tar fram (därmed inte sagt att det ibland kan finnas en koppling t.ex vid en skatteväxling).

  Sänkningar av tak är väl gjorda för att man anser att det ska vara lite större skillnad mellan att arbeta och att vara arbetslös.

  Inkomsttrygghet ? När ska jag och min grupp få det ? Vi har knappast grundtrygghet ens trots alla pengar vi langar in i försäkringssystemen, du måste skoja ! Vad menar du med

  a) Grundtrygghet
  b) Inkomsttrygghet

  Är det rättvist att en del fack kan ge sina medlemmar en försäkring som höjer tryggheten vid t.ex arbetslöshet eller borde denna möjlighet enligt dig förbjudas ?

  Dina slutsatser verkar som sagt var baserade på enbart ditt tyckande.

 18. Alliansen och då främst moderaterna är mycket tydliga med sin politik när det gäller socialförsäkringar, främst i handlingar men även i många uttalanden…

  -Fredrik Reinfeldt är mycket tydlig med att socialförsäkringarna ska ge mat för dagen inte mer, 45% av SGIn säger Fredde är rimligt och detta har han sagt vid flertal tillfällen, ska tilläggas med alla utförsäkringar så är det många som får mindre idag som rapport efter rapport visat och fredde har inte lyft ett finger och gjort något åt detta. Detta är ju inget Fredrik R förnekar men han försöker undvika direkta frågor om det. Tror tom det står i hans bok det sovande folket.

  -Fredrik R har varit mycket tydlig med att privata försäkringar är en lösning om man inte klarar sig på socialförsäkringen, senast jag hörde det var i en partiledaredebatt med Mona S i SVT..

  -CHP har varit tydlig med att besparingarna på sjukförsäkringen ska bekosta skattesänkningarna.

  – Beräkningen av SGIn är försämrad till det sämre och det blir än sämre 1/1-2011. För de som är kroniskt sjuka är situationen än värre och om jag tolkar de nya reglerna rätt så blir försämringarna ytterst drastiska nästa år. (återigen ingen debatt om detta)

  – A-kassan är försämrad både vad gäller ersättningar och avgifter.

  Att alliansen då med moderaterna i spetsen vill ha en grundförsäkring istället för inkomstförsäkring förnekar de inte, Senast i debatten om att medelinkomstarna inte skulle ha samma ersättning.

  Allt detta finns om man ids på SVT, SR, TV4 och vanlig pappersmedia.

 19. Jonny Disenfeldt

  Gydvan –

  Har aldrig hört alliansen eller FR säga 45% men för mig vore det en förbättring… om det är något du hittat i en gammal sagobok så har det nog inget större värde numera.

  Vad menar DU med

  a) Grundförsäkring
  b) Inkomstförsäkring
  c) för vem

  Och anser du fortfarande att varje krona som stat/kommun/landsting tar in i skatter/avgifter går till ”välfärden”. Isåfall är det ju meningslöst att diskutera sveriges skatter och finanser.

 20. Jag tror nog att både jag och Gydvan vet vad det innebär med inkomsttrygghet i försäkringssystemet. Det är det som kännetecknar den nordiska välfärdsmodellen.

  Läs på Jonny och kom igen. sen.

 21. Jonny Disenfeldt

  När ska jag få ”inkomsttrygghet” ? När ska jag ens få ”grundtrygghet” ?
  Inget som kännetecknat mitt arbetsliv direkt …

  Vad anser du om att vissa fackföeringar erbjuder tilläggsförsäkringar, ska det förbjudas ?

  Nu ska vi se, alliansen ville sänka uttaget ur försäkringarna. Det innebar att de som betalar in till systemen (de som arbetar) betalar in för mycket.
  Alltså måste man sänka avgifterna.

  Det rakaste hade givit varit att sänka arbetsgivaravgiften men hur hade det kommit arbetarna till dels ? Risken fanns väl att företagarna behållit mellanskillnaden själva. Klart mycket bättre att då ge arbetarna ett jobbskatteavdrag rakt ner i plånboken.

  Försök inte med er barnsliga feminia härskarteknik, den fungerar lika dåligt som den manliga.

 22. Jag kan inte ge svar på dina personliga villkor
  Nej jag anser itne att facket ska förbjudas att arbeta för sina medlemmars bästa

  Ja man använder pengar som tagits ut genom arbetsgivaravgiften till att sänka skatterna för de som är friska och har ett jobb. Snacka om rundgång.

  Jag har hela tiden påpekat att sjukförsäkring och a-kassa går med vinst. Det håller inte i längden. Antingen måste man se till att pengarna används till det som de är avsedda för. nämligen höja taket i försäkringssystemen eller sänka arbetsgivareavgiften generellt.

  I vilket fall som helst måste man från alliansens sida berätta hur man tänker täcka det inkomstbortfallet i statsbudgeten.

 23. Jonny Disenfeldt

  Inkomsttrygghet vore för mig att få 100% i ersättning för alltid oavsett om jag är sjuk eller arbetslös.

  Den sortens trygghet existerar väl bara för rikspolitiker möjligtvis…

  Ingen rundgång alls, de som betalar in för mycket får tillbaka, glasklart.

  Vad gäller överskott är vi eniga, åtminstone delvis, jag anser att de ska antingen fonderas och nästa års avgift sänkas eller så ska återbetalning av överskott ske till de som betalar in (arbetarna).

  Det blir ett lika stort inkomstbortfall i statsbudgeten för en S-regim – hur ska de sköta det ?

  Ni i socialdemokraterna har ju en sedelpress verkar det som. Oavsett vad alliansen satsar har ni 12 miljarder mer … seriöst ?

 24. S har en skugg budget i balans

  Ja jag anser att de pengar som betalas in till socialförsäkringssystemet ska inte täcka svarta hål i stats-budgeten. Det blir otydligt då. Så gjorde också den förra regeringen om ändå inte i samma utsträckning som den nuvarande.

 25. Britta, den förra regeringen hade åtvarjefall inte mage att använda pengarna och sedan sparka ut försäkringstagaren….Där är väl den största skillnaden.

 26. Jonny Disenfeldt

  Gydvan –
  Vad menar du med att sparka ut försäkringstagaren ?

  Menar du som socialdemokraterna gjorde och kastade ut folk i förtidspension, ett liv som ledde till extremt högre risk för självmord ?

  Snacka om stupstock …

 27. JD, om jag fått välja som sjuk så hade jag valt att få en förtidspensionering framför att kastas ut från socialförsäkringssystemet. Sluta med det tramset att det är värre att få sjukersättning (som man själv aktivt måste söka) framför att bli utkastad från sjukförsäkringen. När det gäller självmord så har vi fått ett antal rapporter om självmord pga den nuvarande sjukförsäkringen….
  Förstår inte den alliansretoriken att det skulle vara värre att förtidspensioneras vid sjukdom än att kastas ut utan ersättning eller mycket små ersättningar.

  vad de flesta glömmer i debatten är att S hade reformerat sjukförsäkringen fr.o.m 2004 med mycket mer seriös och ansvarsfull rehabiliteringsdirektiv än vad nuvarande regering (som inte har någon seriös rehabiliteringspolitik)

  • ja jag har gjort en snabbläsning av revisionsrapporten 2005. Helt klart att den socialdemokratiska regeringen tog frågorna på större allvar och försökte se till individen framför ett stelbent regelverk.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s