Lars Boden ställer de relevanta frågorna om ”Välfärdens kärna”!!

Med ökande irritation lägger jag märke till att alliansen klarar sig undan de skarpa frågeställningarna hela tiden. De är ovilliga att diskutera sin vision om ett framtida Sverige. Man tar alla chanser att leda in diskussionen på villospår.

1) Att de vill sänka skatterna råder det inget tvivel om. Vad de vill ta bort från skattefinansierad service talas det dock tyst om.

2) Att de vill göda privat företagsamhet med skattemedel råder inget tvivel om. Jag har i alla fall inte sett någon alliansföreträdare som har något emot att välfärdsbolagen tar ut övervinster på skattebetalarnas bekostnad.

3) Att de vill sälja ut de statliga vinstgivande företagen är också helt klart. Vi vet nu också att Vattenfall står på tur. Då var det det där med att kissa i byxorna……   först varmt och skönt men sen??

Lars Boden ställer relevant frågor i dagens ledare angående vad som menas med välfärdens kärna!

För oss som valarbetare är det viktigt att fokusera på det relevanta och bara diskutera politikens kärna.

Annonser

45 responses to “Lars Boden ställer de relevanta frågorna om ”Välfärdens kärna”!!

 1. Jonny Disenfeldt

  Välfärdens – den betalar vi i huvudsak via

  a) Kommunalskatterna
  b) Landstingsskatterna
  c) Arbetsgivaravgifterna

  För socialdemokrater verkar varje krona som tas i skatt / avgift tillhöra välfärdens oavsett om den betalar en skruv till ett Jas-plan , en penna på banverket etc …
  Med den synen på skattemedel blir ju resonemanget helt förvridet.

  Vattenfall tar ut enorma övervinster på skattebetalarnas bekostnad. Vem äger dem…

 2. Vad menar du med Välfärdens kärna. Det är det som är frågan. Försök inte smita undan genom att diskutera vad en socialdemokrat eventuellt anser.

  Jag upprepar: Vad menar du med välfärdens kärna. Ska ersättningsnivåerna i de allmänna systemen ner på existensminium så att folk i alla fall inte svälter ihjäl som FR en gång uttryckte det i ”det sovande folket”

  Eller vad tycker du egentligen? Vad alliansen tycker lär vi aldrig få svar på direkt.

 3. Vem ska bekosta en penna på banverket? Personalen?

 4. Jonny Disenfeldt

  Skola, vård och omsorg är enligt mig kärnan tillsammans med delar av de försäkringssystem vi via arbetsgivaravgifterna betalar.
  Jag säger delar eftersom t.ex allmän löneavgift på ca 6% som inbringar nästan 100 miljarder till staten inte har med försäkringssystemen att göra. Det är en ren straffskatt på arbete som faktiskt t.ex pensionärer slipper …

  Nivåerna ? Jag anser att ALLA skall i ett försäkringssystem ha ett skydd som motsvarar vad man betalar in till systemet förstärkt med en miniminivå. Vad nivåerna skall ligga på exakt, det kan jag inte på rak arm säga men någonstans runt 60-70% verkar vara ett minimum.
  Sedan finns det alltid specialfall som behöver mångdubbelt mer av olika orsaker.

 5. Jonny Disenfeldt

  Gydvan – Är JAS plan, aktiviter på banverket etc välfärd ? DET var min fråga.

 6. Jonny

  Men nu är det så att alliansen öppnat för att även folk med privata sjukförsäkringar ska ges plats på våra skattefinansierade sjukhus……. Plånboken styr vem som kommer fram. Dessutom: Min mening är att det bara är första steget till att folk tvingas att ta en privat sjukvårdsförsäkrning. Då kommer många med kroniska sjukdomar och en historia med cancer att ställas inför mycket höga premier. Det är min uttolkning av den praktiska politiken.

  Det är också så att kvaliteten på den skattefinannsierade verksamheten urholkas eftersom riskkapitalet tillåts ta ut övervinster. http://storstad.wordpress.com/2010/08/08/vardslos-hantering-av-skattepengar-inte-samma-sak-som-valfrihet/

  Det vill vi ändra på och är överens om i oppositionen om inriktningen.

  Nivåer: En familj med en som jobbar. exempelvis ensamstående med barn o låg lön skulle skulle ha mycket svårt att klara sig på runt 60-70% i ersättning. OK du pratar om miniminivå. Ja vi har redan ett golv och det är försörjningsstödet som griper in när inkomsterna hamnar under existensminimum. Det kallas övervältring av kostnader på kommunerna.

  Jag anser att i så stor utsträckning som möjligt ska man ha standardtrygghet. Det har vi inte i dag. Och alliansen verkar inte arbeta alls i den riktningen.

 7. Jonny
  Betyder ditt svar ovan att du vill privatisera banverket? eller drog jag ut slutsatsen för långt?

 8. Banverket finns väl egentligen inte längre utan det har väl gått samman med vägverket.
  Ja, jag tycker självklart att det ingår i välfärd. Att resurserna fördelas jämt över landet. Tror knappast det hade blivit så mycket byggande av järnvägar norr om Uppsala om det skall läggas vinst i rallandet.
  Tror iofs att delar av vägverket ligger ute på upphandling redan.

  Jag tycker att det känns tryggt med att det finns insyn i bla järnvägsbygget så vi inte får samma fusk som inom bygg.

 9. Jonny Disenfeldt

  Gydvan –
  Det går ju inte att på ett menigsfullt diskutera med dig om du anser att varje skattekrona går till välfärd oavsett hur den används av stat/kommun/landsting.

  Med det resonemanget bör man införa 100% skatt för att tillfälligt åtminstone få maximalt med välfärd …

  Privat konsumtion ger enligt dig uppenbarligen inte välfärd, bara offentlig konsumtion.

  Britta –
  Jag tycker inte att någon ska kunna gå före i en kö på ett sjukhus som drivs av landstinget genom att betala.
  Att man via egna försäkringar kan nyttja tjänster på privatägda sjukhus är helt ok tycker jag däremot. En uppfattning som i praktiken tycks delas av politiker inom alla partier till och med Lars Ohly själv.

  Du försöker bestämma vad alliansens partier ska göra i framtiden, du menar att de har dolda avsikter och planer. Jag delar inte den åsikten.

  Det måste finnas en skillnad mellan att arbeta och att till exempel vara långvarigt arbetslös. Tar man bort den skillnaden tar man bort incitamentet att arbeta för många. Exakt hur stor skillnaden ska vara i olika system kan man fråga sig men jag får till exempel i bästa fall ca 30-40% vid sjukdom, vid arbetslöshet 0 om jag inte lägger ner mitt lilla bolag vilket givetvis försvårar en återstart senare. Trots det så betalar jag mångdubbelt mer för dessa system. Det kallar jag inte trygghet. Jag vet inte vad du menar med standardtrygghet.

  Ska man kunna ha ett stort hus med stora lån som ska betalas ?
  Ska man kunna ha en eller flera bilar ?
  Ska man ha råd att åka på resor flera gånger om året ?
  Ska man ha räd med mobiltelefoner, internet etc.

  Trygghet fås genom att säkra att människor i första hand arbetar. Att i massor förtidspensionera människor som var socialdemokratisk politik ger inte trygghet.

 10. J.D, nu blandar du bort fokus och ger mig åsikter som jag inte har eller har….

  Det är oväsentligt om man har råd med stora hus eller mobiltelefoner, internet(är förresten inte det privat konsumtion?) socialförsäkringen ska gälla alla även om jag råkar vara höginkomstare, tycker dock att ett visst tak ska där vara.
  Oväsentligt vad man lägger sina pengar på. En skälig socialförsäkring för alla ska gälla.
  Eller ska lille Fredde sitta där o peka på varje individ och säga ”Njä, du har 2 mobiler då sänker vi din sjukpenning?”

  Vettiga socialförsäkringar där staten inte lägger sig i vad medborgaren lägger pengarna på. Det är ju löjligt om min skatt ska sänkas och jag ska ta samma försäkring på ett multinationellt företag där de spekulerar med mina pengar så företaget går i konkurs … Lägger hellre pengarna på solidaritet* då.

  *Solidaritet är ett ord som användes på främst 70-talet och stod för gemensamt ansvar 😉

  Nä, förtidspensionering var inte bara socialdemokratisk politik. De största topparna av förtidspensionering var under åren då borgarna regerade.

 11. Det intressanta är att Fredrik Reinfeldt i sin bok skrivit att han i och för sig inte vill att folk ska svälta ihjäl. Men någon standardtrygghet ska inte staten stå för

  Alltså: det som eftersträvas är ett golv på existensminimum i försäkringssystemet. Taket i försäkringarna får man fixa själv med privata försäkringsbolag,

  Om du tror något annat jonny så är du grymt lurad.

 12. Jonny Disenfeldt

  Gydvan –
  Jag bara läser vad du skriver. En penna på f.d banverket är enligt dig välfärd. Då ger väl varje skattekrona ”välfärd” enligt ditt begrepp om välfärd… Har du en bättre förklaring hur du resonerar ?

  Så Mona säger, ja du har en villa , den betalar vi lånekostnader etc för om du blir arbetslös ?
  Är det många som förtidspensioneras nu jämfört med åren med SAP ?

  Britta –
  Jag tänker inte vrida och vända på allt du skrivit och sagt när du var ung/yngre… kanske tur för dig ? Jag tycker det räcker med det du skriver numera och de åsikter du står för idag…

 13. han skrev boken 1993 det sovande folket heter den
  då hade han suttit i riksdagen i två år

  han har inte tagit avstånd från den i alla fall så vitt jag vad……

  http://www.alliansfrittsverige.nu/2009/03/10-mars-2009-vi-ger-er-det-sovande.html

 14. JD, ja för personalen som jobbar på banverket(vägverket) slipper betala administrationen ur egen plånbok så är det en del i välfärden.
  Och att man har en ansvarsfull planering av infrastrukturen och att man inte bara bygger där det ger vinst utan även ser till att tex norrland får sina spår.

  Och, vad folk gör med sina pengar tycker inte jag staten ska lägga sig i. Eller menar du att vi ska kolla så att de inte äger mer än ett mobiltelefonabonemang?

  Om du menar att det är bättre nu med cancersjuka, hjärt-kärlsjuka, diabetiker, MS-sjuka etc som är för sjuka för att jobba men som utförsäkras istället så har du en mycket trist människosyn.

  Men eftersom jag jobbat med dessa frågorna (vilket jag gudskelov inte gör längre) så kan jag säga att efter S sjukförsäkringsreform 2004 så var det ett rimligt antal som sjukpensionerades. Vad de flesta glömmer är att S skärpte reglerna för rehab vilket gav en effekt av att många som gått sjukskrivna fick rehabilitering varav en del hade en grund för förtidspensionering och en del inte.
  Men samtidigt ska vi komma ihåg att det är ju inte så många som förtidspensionerades som alliansen sagt. Återigen dimridåer.
  Och faktum kvarstår att flest förtidspensionerades under de borgerligas tid vid makten.

 15. Jonny Disenfeldt

  Nej Gydvan, jag anser inte som du att alla skattekronor går till välfärd oavsett vad stat/kommun/landsting spenderar pengarna på.

  Du anser att hundra miljarder till JAS plan är välfärd, inte jag.
  Du anser att tiotalet miljarder till tunnel i Hallandsåsen är välfärd, inte jag.
  Du anser att hundratals miljarder till höghastighetståg är välfärd, inte jag.

  Din syn på ”välfärd” är så konstig så det går ju inte att resonera med dig.

  Det banverket sysslar med är inte välfärd och definitivt inte ”välfärdens kärna”.

  De som är sjuka ska om möjligt rehabiliteras och i mån av arbetsförmåga ges möjlighet att bidra till samhället och till sin egen inkomst.
  De som inte kan rehabiliteras och inte har någon arbetsförmåga nu och inte i framtiden skall förtidspensioneras. Vad menar du med ”utförsäkring”. Det finns alltid trygghetssystem i flera lager. Om dessa fallerar måste de förbättras.

  Nu har alliansen regerat 2006-2010, menar du Gydvan att det är fler som förtidspensioneras nu än under den tidigare perioden av S-regim ?

  Vad är ett ”rimligt antal” enligt dig ? Varje person som förtidspensioneras är ett misslyckande i form av dålig/obefintlig rehabilitering (förutom de som helt enkelt inte kan rehabiliteras).

  Faktum är nog att de flesta förtidspensionerats under de socialdemokratiska åren …

 16. nej i särklass flest förtidspensionerades per år under bildts regeringsperiod
  http://www.webfinanser.com/nyheter/495056/myter-om-sjukforsakringen-sagas-sonder-av-natverk-for-sjuka/

  I dag blir nog ingen förtidspensionär alls.

 17. Var får du alla mina åsikter ifrån? Du påstår att jag har åsikter som inte ens jag visste om att jag hade….

 18. Varje person som kastas ut från sjukförsäkringen utan anledning är ett misslyckande…

 19. En av de största anledningarna till att sjukskrivningar och förtidspensioneringar ökade var just för att de borgerliga drog in på rehabiliteringspengen 1994, efter det så steg sjuktalen drastiskt och nu har klantarslena (ursäkta) mage att skylla detta på sossarna, är så in i h trött på deras bortförklaringar.. kan de aldrig ta ett ansvar någon gång?
  Och återigen om jag inte minns fel så var det flest förtidspensioneringar under de borgerliga åren.

  Som det fungerar idag med sjukförsäkringen är en skandal och de som anser att det fungerar idag har antingen en rutten människosyn eller noll koll.

 20. Du har rätt gydvan
  Det var fler förtidspensioneringar under Bidlt per år än under Persson. Hittar tyvärr inte länken men jag har läst det flera gånger på olika ställen

 21. Jonny Disenfeldt

  Så Gydvan, förklara då vad DU menar med välfärd.

  Banverket var ju enligt dig välfärd.

 22. enligt vikipedia som jag för övrigt inte gillar står det så här

  http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4lf%C3%A4rdsstat

  på nått vis så får jag för mig att denna definition inte gillas av alliansen

 23. Jonny Disenfeldt

  Riksrevisionens rapport 2005

  http://www.riksrevisionen.se/templates/OpenDocument.aspx?documentid=5146

  År 1998 fanns det 422 000 förtidspensionärer. Detta var det år då antalet
  dagar som ersattes av sjukpenning började stiga kraftigt. Även förtidspensioneringarna
  började så småningom öka i snabb takt. I dag är cirka tio
  procent av befolkningen i åldern 19−64 år förtidspensionerade med antingen
  sjukersättning eller aktivitetsersättning. I december 2004 fanns det 540 000
  förtidspensionärer. Mellan åren 1998 och 2004 ökade utgifterna för förtidspensionerna
  med 46 procent.3 Utgifterna är betungande för statsbudgeten,

 24. Jonny Disenfeldt

  Vad är det som ogillas av alliansen i artikeln på Wikipedia (som du själv uppenbarligen ogillar som källa till fakta) du refererar till på ?

 25. Jag ogillar att citera wikipedia eftersom den inte är källkritiskt

  Jag anser inte att alliansen vill ha en välfärdsstat som den definieras på den sidan. Om detta har jag argumenterat rätt mycket.

 26. JD, var f-n skkriver jag att banverket är välfärd? Sluta skriva över en massa åsikter på mig som du inbillar dig på något sätt.

  Men jag kan säga så här för att bygga en välfärd så behövers en bra infrastruktur och om du tror att vi får det med enbart privat ägande av infrastrukturen så är du mer än lovligt naiv.

 27. JD, fortfarande så handlar det om konsekvenser av politiska beslut som de borgerliga tog under sin period på 90-talet.
  Eller vad tror du det beror på Mona S?

  Eller vad tror du händer om man plockar bort rehabiliteringspengar?

 28. JD, fortfarande så går sjukförsäkringen med kraftig vinst och det är väl inte många med logiskt tänkande kvar som tror att förändringen av sjukförsäkringen beror på att man tycker synd på något sätt om de sjuka…

 29. Jonny Disenfeldt

  Gydvan –
  Du skrev ovan :
  ”Banverket finns väl egentligen inte längre utan det har väl gått samman med vägverket.
  Ja, jag tycker självklart att det ingår i välfärd.”

  Angåemde deras pennor på banverket skrev du
  ”JD, ja för personalen som jobbar på banverket(vägverket) slipper betala administrationen ur egen plånbok så är det en del i välfärden.”

  Kanske du har dåligt närminne ?

  Vem hade makten ? När det gäller sossar så är de enligt dig tydligen aldrig skyldiga till vad som händer under deras väldigt långa kontinuerliga styre,
  när det gäller alliansen så är de alltid skyldiga, en intressant världsbild…

  Tycka synd om de sjuka ? Vad har känslor med detta att göra ? De som är sjuka ska ha en rimlig ersättningsnivå.

  Britta –
  Wikipedia har nog möjlighet till mycket mer källkritik än många andra referensverk, Flamman och andra unkna tidskrifter brister nog mer på den punkten …
  Dina teorier om vad alliansen vill och inte vill verkar vara rätt vilda teorier utan grund i verkligheten.

  Riksrevisionens rapport 2005 är dimridåer för dig, du verkar leva i en värld full av konspirationer Britta !

  Ni har båda en usel argumentation , tycker man inte som er så har man inget ”logiskt tänkande kvar”. Tycker man inte som er så är man ”grymt lurad”.
  Tycker man inte som er så är man ”mer än lovligt naiv” och m,an har en ” trist människosyn”.

  Ni skriver ”Försök inte smita undan genom att diskutera vad en socialdemokrat eventuellt anser.” men verkar oerhört duktiga på att tro er veta vad alliansen vill.

  Fakta är dimridåer för er.

 30. Apropå Wikipedia så är det så att vem som helst kan lägga ut vad som helst när som helst. jag skulle till exempel kunna lägga upp en post om mig själv som Nobelpristagare om jag ville.

  En analytiker på Försäkringskassan har givit den korrekta statistiken på ersättningar och kommit fram till att det som mest var 59 personer per dag som fick det vi i folkmun kallar förtidspension, full sjukersättning utan tidsgräns. Siffran 140 förtidspensionerade per dag fram till reformen 2008 är inte helt korrekt pga en sammanblandning av olika begrepp. Den officiella statistiken skiljer inte på tidsbegränsad och ej tidsbegränsad ersättning varför man tidigare bara kunnat komma fram till medeltalet 140. Dessa 140 inkluderar även deltidsarbetare. Det är alltså den permanenta sjukersättningen som motsvarar förtidspension och som borde vara mest intressant.

  Med samma sätt att räkna så hamnar Bildts regering i topp.

 31. Jonny Disenfeldt

  Nej, du kan inte lägga in en post om dig som nobelpristagare.
  Wikipedia är styrt och moniterat. Läs på !

  Vad gäller statistik så har jag mer tillit till riksrevisionsverkets rapporter…

  Riksrevisionens rapport 2005

  http://www.riksrevisionen.se/templates/OpenDocument.aspx?documentid=5146

  År 1998 fanns det 422 000 förtidspensionärer. Detta var det år då antalet
  dagar som ersattes av sjukpenning började stiga kraftigt. Även förtidspensioneringarna
  började så småningom öka i snabb takt. I dag är cirka tio
  procent av befolkningen i åldern 19−64 år förtidspensionerade med antingen
  sjukersättning eller aktivitetsersättning. I december 2004 fanns det 540 000
  förtidspensionärer. Mellan åren 1998 och 2004 ökade utgifterna för förtidspensionerna
  med 46 procent.3 Utgifterna är betungande för statsbudgeten,

 32. JD, denna diskussionen börjar närma sig dagisnivå, ang. att jag tycker pennor ska betalas av arbetsgivaren och att det är en del av välfärden där en bra arbetsrätt ingår.
  Och ja jag har ”sagt” att om vi ska kunna ha en välfärd som är värd namnet så kan vi inte privatisera planering och utbyggnad av infrastrukturen, tror du verkligen på det själv?

  Cristina Husmark Persson säger att hon tycker synd om de sjuka som de behandlades innan, inte jag…

  Du har alldeles glömt att de borgerliga hade makten en stund på 90-talet och lyckades som vanligt ta en massa beslut som påverkade sjuka/välfärden och lämnade efter sig ett ekonomiskt kaos som gjorde att prioriteringar lades på att sanera finanserna.

  Du gör som alla andra allianspolitiker leker cherry picker…
  Tar en uppgift och bygger upp en sanning kring den.
  Om du förnekar att indragandet av rehabiliteringspengar och regler påverkar sjuktalen så säger det mer om din kunskap i sjukförsäkringsfrågor.
  Vad jag kan ge dig rätt i är att socialdemokraterna var inte heller så kompetenta i dessa frågor och hade sin del i skulden också men deras reform 2004 var f-n så mycket mer professionell och kompetent. än nuvarande sjukreform som är en skandal så dålig den är och en skandal att de inte vågar diskutera sin politik utan gömmer sig hela tiden..

  Jodå, jag har övertygats en del ggr i diskussioner men då måste man komma med logiska mot/sakargument och inte bara att allt statligt är skit och allt är sossarnas fel retorik.

  Och naturligtvis så vet vi hur alliansens slutmål ser ut, det är bara läsa Fredrik Rs bok om det sovande folket samt att utgå från det han säger eller inte säger.

  Men visst kan det vara svårt eftersom de aldrig pratar om sin politik utan bara pratar om de rödgrönas politik. och kallar man dagens ungdomsarbetslöshet för en synvilla som S hittat på så har man inten arbetarpolitik.

  .

 33. Jonny Disenfeldt

  Gydvan –
  Att du för en diskussion på dagisnivå får stå för dig.
  Du frågade var du skrivit något och jag svarade.
  Kan du inte stå för vad du skriver ?

  Nu pratar vi om ett långt maktinnehav som socialdemokraterna har haft nyligen.
  Att skylla på vad en borgerlig regering gjort vid ett litet inhopp vid makten långt tidigare är bara trams.

  Håll dig till dina sagoinspirerade tolkningar av vad FR skrev för länge sedan.

  Att argumentera på ett vuxet sätt verkar inte vara din stil.
  Men du kan ju alltid hitta på fler invektiv om mig och andra som inte delar dina åsikter.

 34. JD att du så totalt förnekar betydelsen/konsekvenserna av regeringsbeslut ligger i din verklighetsuppfattning.

  Mina sagoinspirerade tolkningar av freddes bok, ja den är jag ju ganska ensam om….
  Dagisnivån anser jag fortfarande att pennorna ligger på 😉

 35. Jonny Disenfeldt

  Gydvan –

  1994 — 2006 Socialdemokratisk regering.

  Att du så totalt förnekar betydelsen av en regerings långa maktinnehav ligger i din verklighetsuppfattning.

  Och fortfarande anser du att varje skattekrona går till välfärd ?

 36. Äntligen hittade jag siffrorna

  Nybeviljade antal förtidspensioner och sjukbidrag; män och kvinnor 1/1 3/4 2/3 1/2 1/4.
  1990: 50493
  1991: 49554
  1992: 58382
  1993: 62465
  1994: 48531
  1995: 39204

  Toppen ligger alltså under Bildts regeringsperiod och ligger då på 171 personer om dagen. Men då är det som sagt samtliga som får någon grad av sjuk och aktivitetsersättning, läs på sidan 16 i länken ”sanningen” på den här websidan
  http://www.protestera.org/. Det är ju något vilseledande att ta den här siffran men för att jämföra med alliansens sätt att räkna så är det relevant.

  Jag samlar ihop mig till en ny större bloggpost runt detta! Kommer i morgon eller i övermorgon.

 37. Jonny Disenfeldt

  Nu leker du med statistik igen Britta, ja det är ju populärt, som du själv skriver ”Det är ju något vilseledande att ta den här siffran ” … ja det är vilseledande.

  Riksrevisionsverket säger :

  År 1998 fanns det 422 000 förtidspensionärer. Detta var det år då antalet
  dagar som ersattes av sjukpenning började stiga kraftigt. Även förtidspensioneringarna
  började så småningom öka i snabb takt. I dag är cirka tio
  procent av befolkningen i åldern 19−64 år förtidspensionerade med antingen
  sjukersättning eller aktivitetsersättning. I december 2004 fanns det 540 000
  förtidspensionärer. Mellan åren 1998 och 2004 ökade utgifterna för förtidspensionerna
  med 46 procent.3 Utgifterna är betungande för statsbudgeten,

 38. Javisst

  Jag har aldrig påstått att det var perfekt förut. Min poäng är att Carl Bildt var en minst lika god kålsupare som någonsin Persson. Att som moderaterna gör gapar om 140 förtidspensionerades per dag när man själv förtidspensionerade 170 personer per dag är bara lögnaktig propaganda.

  Men den nuvarande regeringen blundar för att folk är sjuka och har försämrat möjligheterna till rehabilitering genom att ta bort arbetsgivaransvaret. Folk tar livet av sig när de blir utförsäkrade utan att vara tillräckligt friska.

 39. Jonny Disenfeldt

  Hur går det med din påhittade story om dig som nobelpristagare ?

  SAjälv påstår jag inte att det var perfekt varken under alliansen eller under er regim.

  Din statistik är ju inte baserad på samma grunder och därmed vilseledande.

  Du kanske ska läsa forskarrapporten som kom fram till att det var 7 ggr (om jag kommer ihåg rätt) förhöjd självmordsfrekvens bland förtidspensionerade och orsakerna var just förtidspensioneringen i sig.

  Blunda för det du !
  Du kanske skulle ”gapa” mindre själv … och öppna ögonen … så kanske observationsförmågan förbättras …

 40. Statistiken är exakt samma i exemplet ovan. Kommer från samma tabell.

  Ja att förtidspensionera människor i onödan är inte bra. Folk mår inte bra av det. Har en väninna som inte vill nått annat än att få jobba. Hon har multihandikapp. Men om man försöker ändra på saker och ting måste man ha en plan för hur det ska fungera. Att folk tar livet av sig för att man är förtidspensionär eller för att man har blivit utförsäkrad fast man är djupt deprimerad eller har cancer är åt helvete på ren svenska.

  Jo det går att lägga ut vad som helst på Wikipedia. Jag litar inte på det sk uppslagsverket. Sen korrigeras det så klart så småningom när någon upptäcker att det är fel. Jag kollar på Web of Science och refereegranskade artiklar om jag vill ha reda på nått

 41. Jonny Disenfeldt

  Tabell som redovisar något annat ja.

  Då är vi överens om att det socialdemokraterna gjorde tidigare med förtidspensioneringarna var åt skogen fel. Er nya ide att man måste vara över 58 verkar inte heller så vidare nykter.

 42. Något annat än …vad??

 43. Jonny Disenfeldt

  Något annat än vad riksrevisionsverket redovisade i sin genomgång av förtidspensioneringarna.

  Du vet :

  År 1998 fanns det 422 000 förtidspensionärer. Detta var det år då antalet
  dagar som ersattes av sjukpenning började stiga kraftigt. Även förtidspensioneringarna
  började så småningom öka i snabb takt. I dag är cirka tio
  procent av befolkningen i åldern 19−64 år förtidspensionerade med antingen
  sjukersättning eller aktivitetsersättning. I december 2004 fanns det 540 000
  förtidspensionärer. Mellan åren 1998 och 2004 ökade utgifterna för förtidspensionerna
  med 46 procent.3 Utgifterna är betungande för statsbudgeten,

 44. OK

  Jag håller på o jobbar. utvärdering av vr-ansökningar. Ska kolla revisionens siffror och jämföra med FK – siffrorna som jag hade tagit fram. Återkommer under det närmaste dygnet men med en ny post….

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s