Systemskiftet fortsätter under alliansen

Det var klara besked från Borg i ekonomidebatten.

Nivåerna i den allmänna sjukförsäkringen och i a-kassan tillhör inte välfärdens kärna. Med fortsatt alliansstyre får vi finna oss i en fortsatt urholkning av de allmänna socialförsäkringssystemen. Det innebär att om man vill ha en inkomsttrygghet måste man ta en privat försäkring

”So What” kanske nån säger.

Jag vill bara påminna om att administrationen i de allmänna statliga socialförsäkringssystemen är ca 2% och i de privata bolagen ligger man på 21%. Det är ingen tvekan om att ett privat försäkringssystem blir dyrare för den enskilde. En del kommer inte ens att ha råd.

Avgifterna kommer att sättas som andra försäkringar. Dvs baseras på vilken risk det innebär för bolaget!

Det är bra att dimridåerna lyfts undan. Nu gäller det att diskutera den här frågan med väljarna. Märkligt är att många pensionärer som har haft förmånen att ha ett socialförsäkringssystem med inkomsttrygghet inte unnar sina barn och barnbarn samma sak.

Annonser

20 responses to “Systemskiftet fortsätter under alliansen

 1. Administrationen i den offentliga sektorn, Brita Setsdon, är närmare 50%.
  Enkelt uttryckt hälftaen av skattepengarna eldas upp.

 2. Ja ha

  men nu pratar jag inte om hela den offentliga sektorn.

  För övrigt känner jag inte igen siffran 50%
  Var har du fått den ifrån! siffran är ju fullständigt meningslös om man inte bryter ner på olika typer av verksamheter

  Det är ju också känt att offentlig verksamhet i vårdsektorn är lika efffektiv eller kanske till och med mer effektiv än privat….

 3. socialförsäkringssystemen ska ner till socialbidragsnivå,
  så är det .
  Folk som inte jobbar ska ha till överlevnad men inte mer.Tak över huvudet är ingen garanti.
  Vi kommer se ett Sverige där folk både svälter och fryser ihjäl. ansvaríga för detta är alliansen.-
  Är det en mördarregim vi har i makt?
  Sjuka begår redan nu självmord.

 4. Folk som inte har råd med privat sjukförsäkring kommer att få svårt att få hyreskontrakt.

  Varför diskuteras då i stället bara 50 öre mer i bensinskatt och andra ickefrågor. Jo för att alliansen vill inte ha upp denna fråga på bordet!

 5. Om a-kassan tillhör välfärdens kärna varför skall den då inte vara allmän och inte något som man måste anmäla sig till och betala extra för? Varför skall det finnas olika a-kassor överhuvudtaget?

  Är a-kassan en del av den allmänna välfärdens kärna så skall den vara allmän och inte en privatförsäkring som man måste teckna individuellt. Dagens a-kassa är en privatförsäkring som mer eller mindre i smyg finansieras av alla löntagare men enbart kommer vissa (dvs de anslutna) till godo.

 6. Frågan om vem som ska administrera a-kassan är också en viktig fråga. Man vet från internationella erfarenheter att om a-kassan förstatligas så sjunker den fackliga anslutningsgraden på sikt. Fackföreningarna försvagas och så också deras legitimitet som löneförhandlare.

  En del tycker att det är bra. Till exempel alliansförespråkarna. Andra inser att om fackets legitimitet sjunker så kommer lönerna också att sjunka. Det synes också vara ett av alliansens syften, Att skapa en låglönesektor av ”Working Poor”. Varför skulle man annars kraftigt subventionera städhjälpen till de som har råd att betlala för den???

  Men huvudfrågan i mitt inlägg är att alliansen inte prioriterar att hålla uppe nivåerna i de allmänna trygghetssystemen. De har urholkats under förra mandatperioden och kommer att urholkas ytterligare om alliansen får fortsätta regera.

  Vi går mot ett helt annat Sverige än vi är vana vid.

  Konsekvenserna är uppenbara. Människor som inte har turen att få ett välavlönat och något sånär tryggt jobb kommer att definitivt hamna utanför samhället. De kommer kanske inte att ha råd att skaffa tillräckligt med privata försäkringar och de kommer att ha svårt att få hyreskontrakt. Det finns ju ingen inkomsttrygghet.

  Opposlitionen har lagt fram ett inriktningsförslag på att 80% av löntagarna ska få 80% av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet och att a-kasse avgiften ska vara 80 kronor för alla. Det har alla råd med. Alliansregeringen verkar sträva efter att ha socialbidragsnorm socialförsäkringssystemen.

 7. Apropå att nivåerna i de allmänna försäkringsssyetmen urholkades förra mandatperioden. Jag gissar att detta även skedde under den förrförra. Är jag fel ute?

  Finessen med att kraftigt subventionera ex. städhjälp är att fler får råd att köpa sådan, fler jobb skapas och fler människor blir lyckliga. Du vet att sektorn har ökat så det är inte samma mängd hushåll som fortsatt att köpa samma mängd tjänster till lägre kostnad utan FLER har köpt MER. Är det fel att fler snickare får jobb? oj, städerskor menar jag för det är ju skillnad på jobb och jobb i socialdemokraternas värld 😦

 8. Jo du har rätt att medel ur de allmänna försäkringssystemen fick vara med och finansiera budgetsaneringen efter regeringen Bildt. Kom ihåg att den katastrofregeringen förorsakade en minskning av de offentliga sektornas finansiella sparande med 152 miljarder under sina tre år. Vi var då på Greklands nivå. Reinfeldt och Borg har ju klarat sig lite bättre med ett tapp på ”bara” 27 miljarder i det offentligt finansierade sparandet.

  Det innebar att nivåerna stannade på en låg nivå. I slutet av förra regeringsperioden så höjde man taket något. från 680 kronor om dan till 720 kronor om dan om jag inte minns fel. Det var i alla fall en tydlig viljeinriktning.

  Nuvarande regering tog snabbt bort de där höjningarna. trots att det då fanns ett ordentligt överskott i statens finanser. De tog över ett land med ett av Europas bästa statsfinanser. Motivet var alltså inte statsfinansiellt utan att finansiera det sk jobbskatteavdraget. Inriktningen är mycket tydlig

  Det som förvånar mig är att folkpartiet är med på detta. De har tidigare varit starka förespråkare för att vi ska ha inkomsttrygghet i socialförsäkringssystemen.

 9. Christer E, att det finns olika a-kassor har sin grund i att det är fackföreningarna som startat upp a-kassorna och vart och ett förbund har haft hand om sin a-kassa.
  Personligen så anser jag att a-kassorna ska administreras av facket. A-kassan är inte bara en inkomstförsäkring utan även ett viktigt verktyg för att hindra lönedumpningar.
  Sedan att alla är med och finansierar a-kassan… Tycker att IT-branschen är ett strålande exempel som motiverar att alla är med och finansierar a-kassan.
  Så länge allt gick bra så var ingen med i a-kassan men när det började brinna i IT-branschen så gick väldigt många med i a-kassan och facket, dvs de fick nytta av den utan att ha varit med att bygga upp den ekonomiskt, de gjorde detta medvetet, så att de fått betala en del innan tycker jag är rätt eftersom de var beredda på att använda den senare.
  Välfärdens kärna är bara ett uttryck för att de offentliga socialförsäkringarna ska täcka mat för dagen och inget annat.
  När alliansen pratar om välfärdens kärna så är det inte ett bevarande av välfärden utan ett systemskifte… Dvs ett skifte där socialförsäkringarna ska sänkas till minsta möjliga nivå.
  Jag tror tyvärr att de flesta tror att Reinfeldts och Borg menar välfärd som vi är vana vid att se den men tyvärr så menar de inte det.

 10. Gydvan: Alla löntagare betalar in till a-kassan oavsett om de är med eller inte via arbetsgivaravgifter (den dolda löseskatten). Det den nuvarande regeringen gjort är att höja a-kassans medlemsavgift till att täcka administrativa kostnader samt kostnader de skall betala in till staten men det står för mindre än 50% av utbetalningskostnaden – resten betalar staten.

  Att facket i tidens begynnelse startade upp egna a-kassor var ett bra och fint gjort. Att de 100 år senare skall administrera en skattefinansierad version bara för att få det lättare att rekrytera medlemmar är bizarrt. Skall vi låta Moderaterna administera RUT-avdragen så att det ”syns” vem som införde dem?

 11. Det där är inte sant Christer. Arbetslöshetsförsäkringen går med vinst. Denär med och betalar skattesänkningar för folk som har ett jobb.

  Men du kryper iväg från huvudfrågan, Christer. Alliansen har ingen ambitionn att behålla någon form av inkomsttrygghet i vare sig arbetslöshetsförsäkring eller sjukförsäkring. Vi kommer alla att tvingas ta privata försäkringar till en betydligt högre kostnad om alliansen får fortsätta

  Tycker du att det är OK så respekterar jag din åsikt. Men jag har en annan uppfattning om ett sådant samhällssystem

 12. Christer, jag vet att alla betalar via arbetsgivaravgiften och jag skrev också varför jag tycker det är bra.

  Det handlar inte om att rekrytera medlemmar utan om att a-kassan är ett av våra viktigaste verktyg för att hindra lönedumpningar och om vi gör den obligatorisk och med alliansen vid makten så kommer den att bli så urholkad så att den kommer inte att vara värd namnet längre.

  Att facken ska administrera a-kassan handlar också om att det blir bättre insyn i regelverk och dess konsekvenser och större påverkansmöjligheter.

  Anser att RUT inte har med socialförsäkringar att göra så det är mig egalt vem som sköter det. RUT är överhuvudtaget inte någon reform som vi behöver.

 13. Jag hävdar inte att de skatter/arbersgivaravgifter som införts för att betala a-kassan tar in mer pengar än vad som betalas ut, blott att de som är med i a-kassan inte betalar mer i avgift än 50% av totalkostnaden. Siffran kommer från http://www.samorg.org/so/Index.aspx?id=136

  Att en statlig a-kassa skulle missgynna arbetarnas intresseorganisationer är mycket troligt. På samma sätt som den nuvarande a-kassan missgynnar alla som inte är med i en a-kassa men likväl betalar stora belopp till den.

  Varför alliansens a.-kassa inte ger samma inkomsttrygghet som den som fanns när de tillrädde har jag svårt att se. Visst, ett par förändringar har skett men de är trots allt väldigt små. A-kassans problem som ”inkomsttrygghet” är maxgränsen som det var länge sedan som den upplevdes som ”80% av lönen” för stora delear av befolkningen. Men är det egentligen ”80% av lönen” som skall vara målet för en arbetslöshetsförsäkring som finansieras via skatter? Är det verkligen en skattefinansierad inkomstersättning på 1500kr/dag till ett fåtal som är eftersträvansvärt men typ 225kr/dag till de som inte är med i en a-kassa? Jag tycker inte det utan ser hellre att det statligt finansierade stödet är gott för ALLA och att större inkomstbortfall skötes av individer (gärna som nu i samarbete med fack, de flesta fack erbjuder ju inkomstbortfallsfärsäkringar för att täcka upp skillnad mellan lön och a-kassan).

  • Ja jag tycker att vi ska ha en god inkomsttrygghet i det allmänna systemet. De som tjänar mycket bidrar ju också med mer genom arbetsgivareavgiften. Pengar som löntagaren avstår till arbetsgivaren ur löneutrymmet. Om vi inte har någon form av inkomsttrygghet i sociala välfärdssystemen så minskar viljan att betala skatt. Den generella välfärden ska vara just generell.

   Ett stort och växande problem är att många unga inte får fast anställning. Det handlar om att hoppa hit och dit och jobba några timmar här och där. Den fackliga anknytningen blir automatiskt svag. Sen ska man ha råd också.

   Alliansens a-kassa är lägre nu än när man tillträdde. Det är också västentligt hårdare regler. Det krävs till exempel 20 arbetade timmar i veckan för att kvalificera in. I en hel del yrkesgrupper är veckoarbetstiden lägre än fyrtio timmar. Man behöver alltså mer än halvtid för att kvala in och då får man inte ha någon sjukperiod. Det är väl dessa tuffare regler som gör att a-kassan går med överskott trots den historiskt höga arbetstlösheten.

   Inte nog med att a-kassan är lägre och sämre nu än när alliansen tillträdde. Borg har klart och tydligt deklarerat att han kommer inte att godkänna några förbättringar. Det är samma med sjukförsäkringen. Den och a-kassan förvandlas långsamt men säkert till en sk grundtrygghet på mycket låg nivå. Här kan man läsa mera.

 14. Pingback: Vad kostar välfärdens frukt? « Storstad

 15. Såg att där var en kommentar om skillnad eller inte mellan en hantverkare och städerska.
  Ja, naturligtvis så är där skillnad yrkesmässigt. En svensk hantverkare har minst 3-årig yrkesutbildning och får certifikat efter utbildningen. Tyvärr kan du få städjobb på stående fot utan erfarenhet (tyvärr för det behövs både matrial-ergonomi.utbildning och kemikalieutbildning).
  Och den dagen konjukturen vänder i Sverige så behövs bägge grupperna men man plockar inte fram erfarna, utbildade, etablerade hantverkar på några dagar så det kan nog vara en god ide att hålla tillgången till den kompetensen på rimligt hög nivå.

  En annan stor skillnad är att de flesta icke funktionshindrade friska människor kan faktiskt städa efter sig men få av oss kan bygga om ett nytt kök eller lägga ett nytt tak eller byta stammarna i sitt hus

  Att sedan socialdemokratisk politik vill ha en politik som ger bägge grupperna bra förutsättningar till ett bra liv mot för alliansens erbjudande om en liten del av välfärden. Där ligger väl skillnaden i synsätt.

 16. G: Lite intressant velande om städjobb – å ena sidan så behövs ”matrial-ergonomi.utbildning och kemikalieutbildning” å andra sidan så kan de ”flesta icke funktionshindrade friska människor kan faktiskt städa efter sig”. På samma sätt som de flesta kan städa efter sig så kan de måla om, sätta upp taper, lägga in golv och utföra massor av de arbetsmoment som man kan få ROT-avdrag för. Nej, det kommer inte att gå lika fort och blir antagligen inte alltid lika bra. Precis som för mig och städning.

  Notera även att alliansens ROT & RUT-avdrag inte är en konjukturinsats utan ett medel för att stärka brancher mot svartjobb samt skapa nya vita arbetstillfällen. Personligen är jag fullständigt övertygad om att utan RUT så kommer tusentals personer att gå direkt ut i arbetslöshet – är det bra?

 17. Rut har jag diskuterat förut

  enligt konjunkturinstitutet har 33 000 personer fått lämna sina jobb i välfärdssektorn under alliansregeringen. det är rätt mycket

  I stället för att ge bidrag för vård av frisk karl i hemmet kanske man kunde ha satsat på välfärstjänsterna där man fördelar efter behov.

 18. Britta, kan bara hålla med om RUT.

 19. Pingback: Vad går skattepengarna till? « reflektioner och speglingar II…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s