Talande siffror om arbetslösheten del 2

ekonomifakta_low

Ja inte vet jag vad du ville säga med dina siffror uttryckta ur sitt sammanhang, jonny????

Men tack i alla fall för länken. Jag gjorde en graf på alltihopa. Iddes inte göra någon tjusig y-axel. Man förstår nog ändå vad som avses.

Man kan tydligt se att det Göran Persson sa i förra valrörelsen…  ”jobben kommer” var verkligen sant. Högkonjunkturen varade ett tag men sen small det till och nu ligger arbetslösheten högre än på mycket länge..

Hade alliansen inte prioriterat skattesänkningar på 100 miljarder där de mesta pengarna gick till de som minst behövde det,  så skulle man ha kunnat behålla jobben ute i kommuner och landsting. 33 000 tjänster enligt konjunkturinstitutet….

Annonser

15 responses to “Talande siffror om arbetslösheten del 2

 1. Jonny Disenfeldt

  Och inte vet JAG vad DU ville säga med dina siffror uttryckta ur sitt sammanhang, Britta????

  Ja, vad ser man Britta, jo man ser att vi verkar ha fört en ekonomisk politik under många år och många skiftande regeringar i Sverige där arbetslösheten har fastnat runt 6% i högkonjunktur.

  Vi ser att arbetslösheten under en S-regering i en bra konjunktur var lika hög som under en av historiens värsta ekonomiska kollapser med en alliansregering.

  Källa : http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/

  Talande som sagt …

  • Britta Sethson

   hm
   ja det var ju exakt den grafen som jag ritade upp.

   sen har du bestämt dig för att lyssna mer på Borg o Co än att kolla på fakta. Inte ens om man står på huvudet kan man få det till att arbetslösheten har minskat.

   en intressant aspekt i sammanhangen är att om vi inte hade haft en stark fackförening som värnade om jobben då hade det sett ännu värre ut. Metallfacket bland annat tog ansvar för jobben vilket inte regeringen gjorde överhuvud taget.

 2. Jonny Disenfeldt

  Ja, det var den (bättre versionen) jag länkade till.

  Jag lyssnar varken mer på ”Borg o Co” eller ”Mona o Co” eftersom jag inte tillhör något block/parti med färdiga åsikter inmatade som du gör, jag bildar mig en egen uppfattning.

  Har jag påstått att arbetslösheten minskat ?

  Nej, jag påpekar bara att trots en historisk global ekonomisk kollaps så kan vi hitta liknande nivåer av arbetslöshet med en S-regering ett par år bakåt i tiden när man INTE hade denna ekonomiska storm.
  Ur denna synpunkt ger jag därför alliansen G (godkänt). På andra ekonomiska aspekter får de MVG (Mycket Väl Godkänt).

  Det känns oerhört skönt att vara svensk medborgare i nuläget jämfört med resten av de europeiska länderna om man tittar på deras ödelagda ekonomier.

  Man ser även av vi tyvärr under mycket lång tid bakåt skapat ett samhälle med mycket hög arbetslöshet även i högkonjunktur oavsett regering. Detta är ett betydligt större problem och för att angripa detta krävs det en helt annan närings och arbetsmarknadspolitik.
  Ska vi någonsin få ett samhälle där återigen 2-3% är arbetslösa under goda tider så måste t.ex skattesystemet helt reformeras.

 3. Britta Sethson

  Ja det var en mer proffsig graf. som sagt jag iddes inte fixa till min bättre än så.

  Det finns för övrigt inga samband mellan skattetryck och arbetslöshetshet vad jag vet. Se på de nordiska ländernas historiskt låga arbetslöshetstal.

  Det finns några viktiga skäl till att Sverige klarade krisen bättre än andra.

  Vi står utanför EMU
  Göran Persson sanerade statsfinanserna efter Carl Bildts misslyckande
  Facket ställde upp och räddade ett antal jobb
  vi har fortfarande halvskapliga nivåer i försäkringssystemen… även om arbetslöshetskassan är en av Europas sämsta – det gjuter olja på vågorna i kristider.

 4. Någon som vet hur det är med deltidsarbetslösheten? Är den inräknad i siffrorna eller den har försvunnit nu när alliansen i stort sett har raderat begreppet?
  Med tanke på inom de flesta branscher så har deltidsanställningar, korta visstidsanställningar ökat markant i och med alliansens försämrande av LAS när det gäller visstidsantällningar.
  Räknas inte dessa som arbetslösa längre?

 5. Jonny Disenfeldt

  Göran Persson sanerade statsfinanserna efter socialdemokraternas misslyckade ekonomiska poltik, det har ju socialdemokraterna erkänt.

  Varför envisas du med att försöka revidera historien ?

  Vi har som sagt haft mycket hög arbetslöshet i många många år, eller tycker du Britta att de nivåer vi hade t.ex 2001-2006 med S-regering var OK ???

  Gydvan –
  Dessa siffror är vad jag vet framräknade med samma regler för att just vara jämförbara, till skillnad från andra politiskt färgade försök att vinkla saker och ting.

  • Britta Sethson

   Ja det där första skriver jag inte under på….
   Det var de facto regeringen Bildt som inte klarade av att hantera en ekonomiska kris. Offentliga sektorns finansiella sparande var ofattbara -152 miljarder under dess tre år vid makten. Men det kanske är som vanligt att en borgerlig regering aldrig tar något ansvar.

   Jo, man har börjat att räkna arbetslösheten annorlunda.

   Tidigare redovisades arbetslösheten i Sverige på ett sätt som gjorde det svårt att jämföra den med andra länder. SCB hade i uppdrag att redovisa arbetslösa inom åldersgruppen 16-64 år, medan man i många andra länder istället tittade på gruppen 15-74 år. En annan skillnad var att man i Sverige valde att inte definiera studerande som aktivt sökte och var beredda att ta ett arbete som arbetslösa. Detta gör man i många andra länder. Denna grupp är relativt stor och båda dessa skäl gjorde att arbetslöshetssiffrorna inte var jämförbara med många andra länder. I maj 2007 fick SCB nya direktiv från regeringen och sedan oktober samma år definierar och redovisar SCB arbetslösheten enligt internationell standard.

   En person räknas som arbetslös om denne:
   • inte är sysselsatt.
   • kan börja ett arbete inom 14 dagar
   • aktivt har sökt arbete under de senaste 4 veckorna eller inväntar att börja arbete inom tre månader efter mätveckan.

   Skulle vara intressant att se om Sverige med denna definition någonsin har haft en arbetslöshet under tre procent. Har inte sett något sån redovisning för tidigare år men någon annan kanske har. Det vore verkligen intressant. Vi säger ju alltid att vi hade vant oss vid en arbetslöshet under tre procent. Men det beror ju hela tiden på hur man räknar. Under den här perioden som avses i diagrammet så har man använt den nya metoden.

 6. Jonny Disenfeldt

  Det var slutligen Göran Persson som rättade till många många år av misskött ekonomi som hade sitt ursprung i tidigare socialdemokratiska regimers missskötsel. Förvisso lyckades de borgerliga inte få bukt med det det heller på 90-talet men de som orsakade det hela står att finna hos gamla s-regimer med Feldt som finansminister.

  Vad du inte skriver under på är ditt problem, vad ledande socialdemokrater säger tror jag mer på. Du är uppenbarligen en traditionell historierevisionist. Kanske skulle du steget till vänster ?

  Den statistik vi nu jämför är alltså beräknad enligt det nya av EU accepterade sättet, man kan ju inte jämföra olika sätt att räkna som du försökte med först. Det är ju ohederligt …

  Som sagt , för länge sedan var vi vana med 2-3% arbetslöshet men det har många socialdemokratiska regeringar under de senaste decennierna raserat.

 7. Britta Sethson

  Vilka ledande socialdemokrater säger vad??? Bildt själv sa ju att ett misslyckande måste kallas ett misslyckande. Sen fick Göran Persson, Mopna Sahlin och Östros reda upp moraset.

  Siffrorna i ursprungliga inlägget är exakt baserade på samma statistik som i diagrammet. bara det att det är antal och inte procent- Dvs SCBs statistik som omfattar 15 – 74 år enligt den nya definitionen. Fattar inte vad som är ohederligt med det.

  sorry men det ser inte bättre ut. Det är klart att det ser värre ut när man tittar på antal arbetslösa men det beror ju på att befolkningen har ökat så då blir inte den procentuella ökningen lika stor….. rätt enkel matematik skulle jag tro.

  Siffrorna visar ett snitt per månad av antalet arbetslösa fjärde kvartalet 2006 repektive 2009. På så sätt kan en jämförelse ske mellan resultatet av (s) – politik i regeringsställing och den borgerliga regeringens misslyckade jobbpolitik. Totalsiffran för hela landet är en annan än den vi använder i våra valaffischer. Den högre siffran där 466 000 arbetslösa avser andra kvartalet 2010. För att få en rättvisande bild av vad som hänt efter regeringsskiftet behöver vi dock jänföra kvartal mot kvartal. Därav fjärde kvartalet 2004 mot fjärde kvartalet 2009.

 8. Jonny Disenfeldt

  Är man historierevisionist som du så råder ju total förnekelse.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17078.ab

  Du använder statistik på ett sätt för att försöka visa på något som inte visar helheten.

  Det är samma som alliansen säger att det idag jobbar många fler (för det gör det ju)… det är bitar av sanning använda för att luras , precis som din argumentation.

  Sanningen är som sagt att vi har haft en lång period av mycket hög arbetslöshet under S-regimerna och att även under goda tider med en S-regim har vi haft arbetslöshetssiffror som de vi haft med alliansen under en av historiens stora ekonomiska härdsmältor.

  Det försöker du hela tiden ducka för.

 9. Britta Sethson

  Den där länken har jag sett hur många gånger som helst. Till leda

  Det som är intressant är slutsatsen

  – Den visar att under 1990-talet gjordes det en del ekonomisk-politiska misstag. Den borgerliga regeringen kunde inte hantera den ekonomiska nedgången. En lågkonjunktur förvandlades sedan till den djupaste kris Sverige varit i sedan 1930-talet, säger Jens Henriksson.

  Det som står i brödtexten och diskussionen är en sak. Visst. Feldt gjorde misstag. men det var den borgerliga regeringen som inte klarade av att ta ansvar för finansen. Det som står i brödtexten och diskussionen är en sak.

 10. Jonny Disenfeldt

  Jag förstår att det är trist för dig att det finns mer och mer digitaliserad information om historiska aspekter, det gör det mer och mer svårt att vara historierevisionist.
  .
  Vad som är sant är som sagt att

  a) Krisen föranleddes av socialdemokratisk ekonomisk politik
  b) Krisen löstes inte av en borgerlig regering
  c) Krisen löstes först tack vare Göran Perssons krafttag (inte Mona som du drar in)

  Du väljer att plocka de smulor som passar dig, jag bara observerar vad du gör .

 11. Britta Sethson

  Ja var och en blir salig på sin tro. du verkar vara väldigt lycklig

  Slutsatsen var att ”regerilngen Bildt inte kunde hantera den ekonomiska nedgången…. En lågkonjunktur förvandlades sedan till den djupaste kris Sverige varit i sedan 1930-talet.” 152 miljarder minus i offentliga sparandet. Det säger rätt mycket om den borgerliga katastrofen.

  Om Kjell Olof Feldt kan man säga mycket…. Jag väljer att inte diskutera Kjell-Olof här..

 12. Jonny Disenfeldt

  Jag är intresserad av fakta, uppenbarligen är inte du.
  Diin slutsatsförmåga har än en gång visat allvarliga brister styrda av känslor och politiska åsikter.

 13. Britta Sethson

  Ja Jonny
  Jag stänger nu kommentarsfunktionen och låter andra läsare bilda sig en uppfattning om vem som styrs av åsikter och vem som presenterar fakta.