Intressant diskussion om planetens överlevnad

Just nu har vi ett tredagars möte på jobbet som handlar om förnybara energikällor

Katherine Rickardsson från Universitetet i Köpenhamn inledde i 45 korta minuter. Om ni har en chans att lyssna på henne så gör det. Hon har något att berätta.

Hon drog paralleller till tidigare händelser i mänsklighetens historia. Det tog exempelvis ända till 1992 tills katolska kyrkan medgav att det gjorde fel då när Kopernikus åkte i fängelse för att han vidhöll att det faktiskt var jorden som rörde sig omkring solen och inte tvärsom…  ja ja han hotade den tidens makthavare.

Också Darwin hade problem när han 1859 lanserade teorin om arternas uppkomst. Det innebar ju ett hot mot såväl kyrkan som den ekonomi som rådde och byggde bland annat på slavhandeln. Att människan var en art bland andra innebar ju egentligen att alla människor var av samma värde..   menade i alla fall Katherine.

150 år senare ifrågasätts fortfarande Darwins teorier i bland annat USA även om den blir alltmer accepterad.

Det är samma med växthus effekten och alla typer av klimatförändringar som påverkar våra möjligheter att ge våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn en vettig möjlighet att överleva på denna jord. Vi vill inte ta till oss detta Det finns tillräckligt med resurser för att alla människor ska kunna äta sig mätta och ha ett bra liv. Men det stora problemet är att alla innevånare på klotet strävar efter en högre levnadsstandard ..   att komma till ett medelklass liv. Vi måste ändra det sätt vi använder resurserna och vi måste kanske lära oss att leva i lite mindre kavaj!

Hon menade också att nån måste sätta ner foten. Naturligtvis är det viktigt att folk får kunskap om detta med växthusgaser och försurning av oceanerna pga koldioxidutsläpp, vilket hotar bland annat korallreven. Men vi ska inte behöva folkomrösta om åtgärderna, lika lite som vi folkomröstar om hastighetsbegränsningar och annat som är nödvändigt för att vi inte ska dö i trafiken i onödan. Politiker måste sätta ner foten.

Vissa företag har redan börjat ta sitt ansvar och börjat förstå att det är allvar nu. Hon hade varit inbjuden föreläsare på något större företag i Schweiz. Hon började lite försiktigt för att inte reta upp dem. Men de blev irriterade eftersom hon inte pratade klarspråk som hon brukar. De ville faktiskt ändra sitt sätt att bedriva ”business”. De vill ta in planetens överlevnad också som en viktig parameter.

Hon var optimist i alla fall att det går att vända trenden…  Jag är det också

Annonser

11 responses to “Intressant diskussion om planetens överlevnad

 1. Jonny Disenfeldt

  Runt hörnet väntar en ny generation kärnkraftsreaktorer som återanvänder vårt gamla kärnavfall (som fortfarande har ca 99% av sitt energiiinehåll kvar).

  Dessa reaktorer löser avfallsproblemet och lämnar mycket mindre och mycket snabbare avklingande avfall.

  De kräver ingen ny uranbrytning.

  De ger inget vapenplutonium (anledningen till valet av dagens dåliga reaktorer var ju framförallt möjligheten till detta).

  Jag såg en uppskattning att det avfallsberg vi nu har skulle kunna ge energi till Sverige i ca 3000 år … en tidsperiod som mer än väl ger oss andrum att invänta fusionskraften i kommersiell drift.

 2. Jonny Disenfeldt

  Korrekt, men vårt välfärdssamhälle vilar på tillgång till rikligt med billig energi. Detta kan vi endast få med dessa naturtillgångar (gammalt kärnavfall och på sikt i fusionskraftverk och med ny teknik även solenergi).

  Kommersiellt gångbar energi är vad vi ska ha, inte kraftigt subventionerad, inte nedsmutsande (kol-olja-gas).

  Att kunna lösa avfallsproblemet från dagens dåliga reaktorer med en sådan patetisk verkningsgrad, relativt höga risker i drift etc är en enorm pluseffekt.

  Åreanvändbara bränslen är bra som tillägg i en energimix men de löser inte vårt enorma avfallsproblem från dagens reaktorer.

  • Jag tror inte någon vill sitta i ett flygplan med en kärnreaktor som driver det framåt. Vi kan inte heller fortsätta att använda fossila bränslen som jet-bränsle. Koldioxidutsläppen ställer till med en hel del problem som inte diskuteras i tillräcklig grad. Försurning av världshaven är ett jättestort problem och utgör ett hot mot bland annat korallreven.

   Framtiden kan ligga i att tillverka Biobränsle genom att använda sig av olika fermentationsprocesser. Bagerijäst är en god partner i det sammanhanget. Så kan man tillverka biodiesel, biobensin och biojet -bränsle. Ännu inte i tillräckliga mängder men lösningar är på väg.

   Dagens biodiesel kräver alltför stora arealer för att vara lönsam. Tränger dessutom undan grödor som behövs för att folk ska få äta sig mätta.

   I dag utgör de förnybara energikällorna endast 1,3% av totalen … vattenkraft oräknat. Vattenkraften utgör ca 6,5% av all energiförbrukning på klotet.

   Det finns inga enkla och självklara lösningar. Det man kan vara säker på är att det finns många som jobbar för att lösa problemet. Jag känner stor tacksamhet att fått vara med under två dagar och lyssna på hur några av de skarpaste hjärnorna tänker i dag.

 3. Jonny Disenfeldt

  Ingen har sagt att flygplan ska drivas med kärnreaktorer vad jag vet.
  De behöver även framgent flygbränsle, ram-jet teknik verkar lovande på sikt. Flygplanens bränsle ska dock inte baseras på fossila bränslen längre, det är korrekt.

  Bilar ska drivas med antingen el (med fördel producerad av nästa generations reaktorer som tar hand om vårt avfallsberg) eller vätgas.
  Dagens bilars energikonsumtion (olja/diesel/gas) kan ersättas med ca 1-2 reaktorer som producerar el.

  Biobränsle är bra men ger inte tillräcklig och bra energi till vår industri, inte heller till våra hem. Som du skriver är dagens biobränsle oerhört miljöOvänlig på sitt sätt, framtidens biobränsle kommer snart och den kommer troligen ur genmodifierade bakterier eller dylikt.

  Den stora mängden energi (och vi kommer att behöva mycket mer för att ge hela världen välstånd), den kommer från sol (högeffektiva solceller) och framtidens kärnreaktorer.

  Hoppas att de ”skarpa hjärnorna” tog upp dessa nya reaktorer i sina föredrag och belyste vilka enorma fördelar de ger oss. Vår värld kommer inte att klara sig utan dem, isåfall kommer vårt välstånd att raseras.

 4. Jonny Disenfeldt

  Kärnreaktorteknik som ger upp till 3000 års energi till Sverige OCH löser avfallsproblemet från gamla reaktorer (och tar bort behov av uranbrytning, vapenplutoniumrisker). Vill du gräva ner det gamla avfallet och hålla tummarna i 100 000 år ?

  Fusionskraft som ger tillgång till oändlig energi.

  Den som utelämnar detta får bereda sig på en havererad välfärd, de verkar inte ha lösningen på vårt energibehov.

 5. Lars Flemström

  Eftersom ”förnybar energi” (värmelärans andra huvudsats, den s.k. entropilagen) är en fysisk omöjlighet, är det korrekt att även diskutera förnybar kärnkraft, när ”förnybar” kommer på tal. Det är ju märkligt, när man till priset av stora energiförluster ska återvinna allt möjligt för att i någon mån reducera sopbergen, bara förbigår återvinning av använt kärnbränsle. Och det är inte bara gammal kärnteknologi som ger upphov till radioaktivt avfall. Framställningen av komponenter till vind- och solkraftverk gör det också. Hur ska de atomsoporna tas om hand, om inte i framtidens kärnkraftverk. Eller ska vindkraftavfallet deponeras i Malaysia och andra fattiga länder, där möjligheterna att skydda befolkningen från den radioaktiva strålningen är nästan obefintlig. Du har dessutom ganska fel om Kopernikus. Han hade ett personligt uppdrag från påven att förklara ”kalenderfelet” och ge bättre metoder för tidräkning, som skulle grundas på astronomiska observationer. Det dröjde inte till 1992 innan kyrkan medgav att Kopernikus hade rätt. Det skedde i början av 1800-talet, då man fått bättre anstronomiska instrument, än vad som fanns under Kopernikus tid. Och vad beträffar Darwins motståndare, så tycker jag inte att det är mer fel att tro att Gud skapade ur intet, än att tro ”förnybar energi”-förespråkarna kan göra det.

  • Andra huvudsatsen säger att oordningen i universum ökar. Det innebär inte att förnybar energi är omöjligt på jorden. Det handlar om att ta tillvara den infallande solenergin och använda den till att minska oordningen på jorden. Och ja: tillgänglig energi från solen minskar men under överskådlig tid finns den där för oss.

   Om man använder den infallande solenergin för att odla biobränsle och lägger till forskning i världsklass för att ta fram grödor som kan omvandlas till biobränsle finns en lösning på problemet som inte kräver kärnkraft. Detta kan sedan omvandlas till att driva bilar och flygplan till exempel. Då pratar vi om ett annat biobränsle än det som odlas i form av energiskog i dag. vi är inte där i dag.

   Hur du kan få det till att vind och solkraft skapar atomsopor övergår mitt förstånd. Möjligen om man använder kärnkraft som energikälla vid produktionen men det känns långsökt.

   I frågan om Kopernikus så citerade jag bara den danska professorn som föreläste. Du får diskutera med henne i stället.

 6. Lars Flemström

  Det var inte mycket till professor, som är så okunnig i vetenskapshistoria. Kopernikus hade påvens uppdrag att utreda kalenderfelet, och hans resultat möttes av stor förtjusning i kyrkans högsta kretsar. Attackerna mot hans teori kom först efter hans död. Om han har suttit i fängelse, vilket jag tvivlar på (har inte hittat någon uppgift om det) så hade det andra orsaker. Han hade bl.a. tagit ställning i ett krig.

  Vindkraften är ett exempel på hur en från början miljövänlig teknik ger upphov till svåra miljöproblem vid storskalig användning, med krav på god driftekonomi. För att öka effektiviteten och minska vikten och behovet av underhåll av vindkraftverk, har man börjat använda en sällsynt jordartsmetall som heter neodym, som ämne i själva vindkraftverken. Detta betyder dock inte att själva vindkraftverken ger ifrån sig radioaktiv strålning. Neodym förekommer i naturen tillsammans med torium, som alltså frigörs vid anrikningen av neodym. Torium är ett kraftigt radioaktivt ämne.

  För att nå Energimyndighetens mål om utbyggnad av vindkraften till 2020 måste så mycket neodym framställas, så att atomsoporna efter framställningen av neodym, motsvarar ungefär 2 /3-delar av den samlade mängden radioaktivt avfall från svenska kärnkraftverk hittills. Den enda lösningen på både kärnkraftens och neodymframställningens avfallsproblem, är att använda en kärnkraftteknik, som använder atomsoporna som bränsle i kärnkraftverk, så att det radioaktiva innehållet i atomsoporna reduceras.

  Det låter ju väldigt bra att procucera energi ur genmanipulerade energiväxter. Men vete sjutton om inte det också kommer att medföra – hittills ouppmärksammade – oönskade effekter det också vid storskalig produktion. ”Forskning i världsklass” låter ju väldigt bra, men varför då inte utnyttja den forskning i världsklass som redan finns – och har belönats med flera nobelpris – som kan ge oss ny och ännu säkrare kärnkraft?

  Slutligen: Man bör inte bagatellisera neodym /torium-problmet med att mikrogram neodym finns även i mobiltelefoner och hårddiskar, t..o.m i magneterna på kylskåpsdörren. Det krävs kraft i dessa magneter för att våra minnesanteckningar eller vykort, som vi har fäst på kylskåpsdörren, ska sitta kvar där.

  Kärmlraftmotsåndet fungerar som ett religionssurrogat, där människan är Gud och kan synda, och t.o.m upphäva naturlagarna, utan negativa konsekvenser. Mänsklighetens förbannelse började, enligt Bibeln, med att de första människorna åt av kunskapens träd. Har man tagit faen i båten, får man ro honom i land. Eller återvända till mänsklighetens oskuldsfulla ur-tillvaro?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s