Category Archives: demokrati

I dag är det demokratins högtidsdag

Nu har jag arbetat färdigt i valrörelsen. Givit järnet i 4 veckor, förutom då jag varit ute och rest i jobbet.

Nu ska jag gå och rösta i min vallokal. Sen blir det valvaka i Folkets Hus i kväll.

Jag hoppas att vi nu röstar bort Alliansen för gott. Tycker inte om blockpolitik över huvud taget

Annonser

Inga nazister på våra gator

Några nazister försökte mucka i lördags i Umeå. Det hade de ingenting för

http://www.folkbladet.nu/387910/manifestation-mot-nazismen?fb_action_ids=4648221023799&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%224648221023799%22%3A656846597666358&action_type_map=%224648221023799%22%3A%22og.recommends%22&action_ref_map=%5B%5D

Motdemonstrationen i lördags samlade närmare 500 på några minuter. Manifestationen i går kväll var enorm. jag var också där tillsammans med alla de som fyllde hela rådhustorget,

Mäktig styrkedemonstration.

Fortsättning följer

Vaddå förnyelse????????????

Nu säger många att vi ska förnya partiet.

Det är bara det att vi har haft en partikongress där vi lagt fram politiska riktlinjer fram till nästa kongress 2013. Vi har också partistadgarna. Utifrån detta må vi jobba med att utveckla politiken i den riktning som pekats ut i demokratiska beslut i arbetarerörelsen. Sen har vi  också rådslagsmaterialet. Det bör man gräva fram, sammanställa och så fortsätter vi diskussionen där.

Om detta inte passar vissa partimedlemmar så kan man väl söka sig någon annanstans.

Ska riksdagen fatta beslut om folkmord eller inte?

Jag förstår inte riktigt diskussionen som följde på riksdagens beslut angående huruvida Turkiet begick folkmord på en miljon kristna 1915.

Antingen så går man med på att riksdagen ska ta ställning i frågan eller så säger man ifrån och släpper inte fram frågan.  Antar att talmannen ställer samma fråga som görs i kommunfullmäktige i interpellationsdebatter och liknande.

Kommunfullmäktiges ordförande undrar: Får frågan ställas! ja eller nej!

Det finns ju en del ärenden som ligger på gränsen till vad vi kan syssla med i en kommunal demokrati. Det är ju onödigt att diskutera frågor utanför den beslutande församlingens kompetensområde.  Samma borde också gälla för riksdagen antar jag.

Vad jag vet så fanns inget sådant ifrågasättande i riksdagen vid det aktuella tillfället. Har inte hört talas om det i alla fall. Utan riksdagen debatterade frågan och fattade sitt beslut. Sen blev det fel beslut enligt Carl Bildt, som enligt uppgift inte ens var närvarande när frågan diskuterades och voteringen verkställdes!

Ärligt talat så förstår jag inte hur man i efterhand kan komma och klaga då!

Eller finns det någon som har mer information i denna fråga angående formalia kring beslutsprocessen. Vore intressant att ta del av i så fall!

Avdemokratisering av universiteten

Nu har alliansen skickat ut ett PM om hur de vill att universitet och högskolor ska styras framöver.

Fakultetsnämnderna ska bort.
Miniminivå för beslutskompetens föreslås vara doktorsgrad i högskolestyrelse
Frågan om studentinflytande är inte längre viktig.

***

Mitt fackförbund är oroat och Ing-Marie Nilsson säger att i egenskap av ordförande för ST inom universitet och högskolor ska hon fortsätta kämpa för ett modernt ledarskap där alla anställda och studenter ses som viktiga – för att inte säga avgörande – för hur väl lärosätena ska lyckas i framtiden.

Själv har jag egna mycket bittra erfarenheter om vad som kan hända när beslutsfattandet blir otydligt samt professorsväldet, revirpinkandet och egenintresset blir för starkt. Är det så att alliansen har en romantisk syn på den ädle vetenskaps-mannen eller -kvinnan. Tror de verkligen att om all makt läggs hos de disputerade forskarna så blir det automatiskt bra. Jag kan meddela att så är verkligen inte fallet.

TA-personal, adjunkter, doktorander, sekreterare studenter etc etc göre er icke besvär att försöka ha ett inflytande på er egen arbetsplats i alliansens värld.

I sanning ett omodernt förslag. Alliansen fortsätter att backa in i framtiden

Världens bä(s)ta fullmäktigegrupp har sammanträtt

I kväll var det grupp.  I krisens dagar måste vi ju klara verksamheten utan att sabba den.

Direktiven från våra ordföringar i sociala och skola är klara. Vi ska inte röra verksamheten. Det ska skäras så långt borta från elever, gamla och handikappade som möjligt. Det är det här som är svårt. Cheferna som ska lägga förslagen vill ju helst spara in pengar så långt från dem själva som möjligt och då kommer korkade förslag som att dra ner på feriejobb för ungdomarna och lärarnas fortbildning.

Bakläxa säger vi politiker. Omtag! Lyssna på våra direktiv och berätta hur!  Nu får vi se vad som kommer nästa gång.

En lektion i demokrati…. eller var det tvärtom?

I dag på gymnasie och vuxen utbildningsnämnden så hade vi två intressant ärenden

1) information om yttrande på en remiss angående ”Rätt till Gymnasial Vuxenutbildning och Gymnasial Särvux”

2) information om yttrande på en remiss angående nya skollagen

Ja ni läste rätt. Information om Yttrande Remisstiden för dessa viktiga handlingar var som vanligt under alliansens regerande för kort. Så tjänstemännen hade arbetat fram remiss-svaren och vi fick titta på dem i efterhand. Den föreslagna nya skollagen kom straxt före semestern så våra duktiga tjänstemän fick en annan sommarlektyr än de hade tänkt sig. 1500 sidor lagtext. Sen arbetade de fram riktigt bra remissvar.

Det som känns extra obehagligt är att alliansen inte ens bjudit in övriga riksdagspartier för att arbeta fram en bred överenskommelse när man tog fram den nya skollagen. Det har ju tidigare varit tradition i Sverige och har borgat för hållbara lösningar även om det blivit maktskifte. De två senaste skollagarna las ju fram av två moderata statsråd: Mogård och Ask.

Vi socialdemokrater är ju inte alls tillfreds med den föreslagna skollagen och vinner vi 2010 kommer vi att riva upp den här. Idiotiskt och dyrt och onödigt arbete i så fall.

Den nya skollagen vill detaljreglera skolan så att det kommunala självstyret hotas. Man vill skrota elevvårdskonferensen som fungerar väl och i stället tillsätta en utredning där man inte riktigt preciserar vad som menas. Man vill också föra in en regel om skriftlig varning och avstängning av elev. Det är dessutom mycket i lagtexten som är luddigt och otydligt.

Som grädde på moset kommer det andra förslaget som gäller vuxenutbildning. Man vill göra en ytterligare besparing på vuxenutbildningen genom att stadga att ingen har rätt att börja komvux förrän vid 25 års ålder. Man hävdar på fullt allvar att detta skulle stimulera gymnasieeleverna att klara sina studier på utsatt tid. Fixar man inte det måste man vänta i 5-6 år, Vi ser det som en stor risk att utslagningen av ungdomar ökar.

Ja vad var det jag skrev förut: Allianspolitiken genomsyras av förakt för svaghet

Vad var det Hitler sa enligt Ofstad: Det finns inget skäl att ge ut pengar på dem som är dömda till undergång. Låt dem gå under. Det blir billigare – för de lyckade.

vad innebär förslagen:

1) man vill ta bort en fungerande verksamhet som fungerar utmärkt väl för en ungdom som är på glid. Ersätt det med någon diffus  utredning.  Ska domstolsväsendet och polisen kopplas in eller vad menas egentligen?

2) man vill återinföra skriftlig varning och även kunna avstänga en elev

3) sen när man har kränkt och förmått eleven att avbryta sina gymnasiestudier så måste personen vänta tills han/hon är 25 år innan nästa chans ges för att komplettera de avbrutna studierna.

Säga vad man vill: men alliansen är i alla fall konsekvent i sin politik med att hålla folk på plats. Och man håller fast vid sina korta remisstider så att inte remissinstanserna hinner sätta sig in i vad det egentligen innebär.

Sälj hela skiten!

Så heter en websida som jag hittade igen häromdan. Naturligtvis diskuterar man privatiseringar och vinster i välfärdssektorn.

Man skriver exempelvis

Steg två i debatten handlar därför om att lyfta just konsekvenserna. Att fokusera på vinsten som drivkraft och resultatet av välfärdens kommersialisering. I en sån debatt förvandlas klyschor som ”driftsformen spelar ingen roll” – flitigt använd ända sen 1990-talet, också inom socialdemokratin, numera införlivad i alliansens nyspråksordlista – till vad de just är: nonsens.

Vi är ju redan där nu egentligen: Vi diskuterar konsekvenserna.

Jag har själv beskrivit konsekvenserna här på min egen sida specifikt med skolan som exempel dvs: betygssystemet har satts ur spel, kunskapsnivån sjunker och segregationen ökar. Jag har också försökt mig på att hitta en egen vision av en demokratisk skola. Den kanske är helt idiotisk men jag är ju inte Annmari Lindgren. Jag gjorde det mest för att få er kära läsare. (sådär 12-14 stycken, hehe) att inspireras till att sluta debattera driftsformer och vinster. Istället borde vi fundera på hur vi ska få en demokratisk skola som skapar demokratiska och starka individer laddade med goda kunskaper oavsett vilken plånbok föräldrarna har.

Jag anser verkligen inte att diskussionen om driftsformer och vinster är ointressant. Men den leder ingenstans förrän vi börjar diskutera exempelvis skolans innehåll och vi får inte med oss medborgarna förrän vi har ordentligt och sakligt diskuterat konsekvenserna av privatiseringen.

I morgon kväll är det repskap i Umeå Arbetarkommun. Jag ska i alla fall ta med mig dessa tankar dit.

Tillbaka till grundvärderingarna.. dvs människovärde och solidaritet

Är det verkligen så att våra grundläggande värderingar i rörelsen har blivit gammalmodiga. Att det inte längre är intressant med människans lika värde mer än inom den egna snäva familjekretsen. Att solidaritetsbegreppet är stendött. Att vi egentligen är lyckligast om vi får möjlighet att välja själva mellan så många privata eller kommunala alternativ i vården och i frågan om skolor och daghem. Att vi ger blanka fasen i om en del av våra skattemedel går rakt ner i fickan hos en privat skolentreprenör som mer ser till egennyttan än elevnyttan. Än sen säger man! Om kvaliten var usel på skolan så väljer väl eleverna bort alternativet nästa gång får man höra. Det är inte vår business.

Jag tror inte att det är så. Jag tror att vi som individer vill vara med och växa i samhället genom att i olika skeden i livet ta ett större ansvar för vår egen skola, för vårt eget daghem och för utvecklingen av äldreomsorgen exempelvis. Det kan vara antingen som anhörig, som personal eller förälder. Låt intraprenaderna blomma i kommunerna. Låt föräldrakooperativen och personalkooperativen få växa och utvecklas men…

Och det finns ett stort men: Det borde inte vara tillåtet att driva skolor, vårdhem och annat med hjälp av skattemedel i aktiebolagsform där man profiterar på verksamheten genom att hålla en lägre kvalitet. Det sker faktiskt i dag. Naturligtvis kan man inte förbjuda att skolor som bedrivs med vinstintresse. Men de ska inte ha en krona av våra skattemedel. Dessutom borde den privata entreprenören göras återbetalningsskyldig av skattemedlen när denne bevisligen inte har levt upp till en grundläggande kvalitetsnivå. Så skulle vi nog slippa en hel del lycksökare.

Den skattefinansierade verksamheten ska hålla hög kvalitet. Den ska utvecklas tillsammans med medborgarna. Den ska vara tillgänglig för alla kommunmedborgare. Den ska inte användas för att ge vinster till privata entreprenörer. Jag håller med Möller som sa att varje förslösad skattekrona är stöld. Det är stöld om våra skattemedel går direkt som vinst till exempelvis en entreprenör i vårdbranchen i stället för till att höja kvaliteten i omsorgen.

Om att vara beroende av andra… dvs hur man skapar fria individer

Alla människor vill vara fria individer. Vi vill inte känna att någon annan styr och ställer med våra liv. Men vi är också väldigt mycket beroende av andra, hur vi uppfattas av vår medmänniskor och hur vi uppfattar dem. Det är detta vi måste ta fasta på.

Det kan vara så att här har vi trampat lite fel i arbetarrörelsen. Vi skulle gemensamt arbeta mot ett mål som någon annan ställt upp.  I och för sig så skapades välstånd åt alla men något var det som förvann på vägen. Alla människor har egna ideer och egna drömmar. Alla människor vill vara delaktiga och bilda sin egen mening.

Att göra välståndet tillgängligt för så många som möjligt räcker inte i längden.

Våra ideer är en viktig del av hur vi kan växa som människor. Det är allas våra ideer som ska ligga till grund för det fortsatta samhällsbygget. Inte någon annans ideer som vi får läsa om i tidningen.

Lösningen är inte enligt min mening att vi hänfaller till att diskutera frihet i form av pengar. Ju mer pengar desto större valfrihet menar en del. Jag vill bara rikta strålkastaren mot Michael Jackson. Han hade ofantligt mycket pengar. Var han lycklig och fri som individ. Knappast.

Vi måste fortsätta att bygga en demokratisk infrastruktur där vi själva som enskilda individer tillsammans med andra tar ansvar för resan mot ett gemensamt mål i samhällsbygget. Kultur- och Folkbildnings arbete är i sig revolutionärt. Frågan är om Sverige är redo!