Nej till närmande till NATO, ja till alliansfrihet och neutralitet.

 

Med den senaste SIFO-undersökningen som bakgrund är det hög tid att socialdemokratin gör en självrannsakan och påbörjar en bred diskussion om de stora framtidsfrågorna. Det skulle behövas en totalrenovering av både politik och organisation. Jag vill här börja med att peka på de hot vi ser mot den svenska alliansfriheten och neutraliteten. Jag ser med oro på hur små steg tas som de facto innebär ett närmande till NATO. Jag tänker på värdlandsavtalet och ett ev. medlemskap i NATO StratCom Coe.

Värdlandsavtalet har redan undertecknats av Sveriges överbefälhavare och Natos Europabefälhavare och ska läggas fram i Sverige riksdag för godkännande i vår. Det är ett avtal som kan ge NATO-länder fritt tillträde till svenskt territorium såväl i freds- konflikt- som krigstid. För närvarande finns inget undantag i avtalstexten mot att placera ut eller transportera kärnvapen i Sverige. Det sägs att många detaljer kommer att skrivas in i tilläggsavtal, men vad dessa ska innehålla finns det bara diffusa skrivningar om.

Vad betyder t.ex. följande i § 3.2. i det av ÖB undertecknade värdlandsavtalet: ”Värdlandet erkänner att baseringsområden som har upprättats i syfte att genomföra detta samförståndsavtal utgör avdelningar till det strategiska högkvarter som upprättat dem och att ansvaret för sådana avdelningars verksamhet vilar på det strategiska högkvarteret.” eller i § 3.3. ”Denna överenskommelse är avsedd att vara i överensstämmelse med NATOs doktrin och politik och erbjuder ett paraplyarrangemang och struktur för värdlandsstöd”. Men vi får inte glömma att NATOs doktrin och strategi innefattar kärnvapen och ingår också i NATOs militära aktiviteter, där vi genom värdlandsavtalet förbinder oss att delta.

Frågan om ett eventuellt svenskt medlemskap i NATO-organet StratCom utreds för närvarande på regeringskansliet. Det är ett samarbete som enligt uppgift skulle förbättra Sveriges förmåga att analysera propaganda och osanna kampanjer från Ryssland och IS i sociala medier. StratCom startade sin verksamhet så sent som under 2014 och har sitt centrum i Riga i Lettland. Men, det man idag kallar ”analysera” kan vara ett steg innan handling och exakt vilka råd StratCom kommer att ge hur vi ska hantera ”fienden” är ytterst oklart. Kan det t.ex. bli så att kritiska sociala medier stängs ner?

Självfallet ska Sverige ha ett bra psykologiskt försvar, men jag förstår inte varför det ska ske inom ramen för ett NATO-organ. Vi bör ha ett eget psykologiskt försvar där vi själva från tid till annan väljer vem/vilka vi ska samarbeta med. Det kan ju vara så att även den amerikanska propagandan behöver analyseras okritiskt.

Det finns forskning som visar att det bästa sättet att klara sig från internationella militära konflikter är att slå vakt om alliansfriheten och neutraliteten, med en inte alltför omfattande och provocerande militär styrka. Därför är min uppfattning att Sverige, och socialdemokraterna, måste sätta ner foten och en gång för alla och avvisa såväl värdlandsavtalet som StratCom.

 

vapenexporten till saudiarabien

Skickade i dag nedanstående mail

> Meddelande: Till statsminister Stefan Löfven
>
> Men bestörtning tar Umeå Socialdemokratiska Kvinnoklubb del av informationen att det inte finns några planer att avbryta vapenexporten till Saudiarabien. På vårt årsmöte fick jag uppdrag av klubben att formulera ett brev för att förklara varför vi anser att vapenexporten ska stoppas.
>
> Egentligen behövs bara denna dikt skriven av Jenny Wrangborg
>
> *********
> Vi har haft tur
> Städerna som bombas är andra länders städer
> Husen som sprängs är andra människors hus
> Människorna som dör är andra systrars bröder
>
> Vägarna fyllda av kratrar heter inte
> Björkvägen
> Svartågatan
> Solstigen
>
> Skolorna som brinner
> brinner inte av våra barns teckningar
> Sjukhusen utan el
> huserar inte våra vänners skrik
>
> Men statsministerns ord
> kring exportinkomsterna
> till vårt oskuldsfulla land
> vibrerar i blodet
> på gatorna
>
>
> Hon skrev denna dikt när förra regeringen hjälpte Saudiarabien med vapen. Tyvärr fortfarande brännande aktuell nu när (s) inte heller verkar ”darra på manschetten kring det som ger exportinkomster till vårt land” som Reinfeldt uttryckte det då.
>
> Gör om gör rätt!
>
> Umeå den  28 februari 2015.
>
> För Umeå Socialdemokratiska Kvinnoklubb genom
>
> Britta Lindholm
>
> Ledamot i Umeå Socialdemokratiska Kvinnoklubb

Skickade också till riksdagsgruppen och Margot Wallström

 

Är vi svenskar rädda att släppa in främlingar i våra hem?

I går kväll hade jag bjudit hem ett par på middag. Mannen är från Japan och kvinnan från Equador. Paulina berättade att detta var andra gången som de var hembjudna till ett svenskt hem efter fem år i Sverige. Hon tyckte att det var magiskt. Jag tyckte inom mig att det var fruktansvärt.

Visst är det konstigt? Att bjuda hem vänner på middag är ju inte alltför ovanligt. Av och till har i alla fall jag gäster hemma på middag. Oftast är det infödda svenskar men inte alltid.

Vad är vi rädda för? Varför är det inte naturligt att bjuda hem människor med en annan kulturell bakgrund än den svenska?? Många fina ord om solidaritet och antirasism kan vi  svenskar uttrycka, men när det kommer till praktiken går det sämre.

Jag kommer nog att försöka bättra mig ännu mer.

Vänstervåg i Umeå och Norrland

I går var jag på socialdemokratiskt ideforum på Folkets hus för att lyssna på klokskaper från Anders Lidström och Magnus Blomgren båda från statsvetenskapliga institutionen på UmU, + den intressanta diskussionen som följde.

Vi diskuterade valresultatet och med speciellt fokus på Västerbotten och Umeå och om det förändrade vänsterröstandet

Anders pratade om Industrisamhällets Vänster där man tar fasta på motsatsen mellan arbete och kapital. Det som är socialdemokratins bas och som tidigare var vpks bas innan man bytte namn till vp

Nu har vi flera partier på vänsterkanten som tillhör den sk Postindustriella Vänstern där man har ett starkt rättvisepatos men fokuserar mer på andra motsatser som miljö, etnicitet, kön och sexuell läggning. Här återfinns numera v, mp och fi. Människor som har ett stort behov av självförverkligande och vill leva i ett samhälle som är jämlikt och med en god miljö röstar gärna på dessa partier.

Men är vi verkligen i ett klasslöst samhälle där det inte är nödvändigt att ta fasta på motsatsen mellan arbete och kapital längre. Är inte klassklyftorna kvar fortfarande fast den stora skillnaden är att förr duschade man efter jobbet nu måste man duscha före…   (Citat: Björn Wiechel) Det måste vi fundera på …En stark fackförening behövs kanske mer nu än på mycket länge

Valresultatet i Umeå inger ändå hopp. Den samlade vänstern drog in 64% av rösterna uppdelade på fem partier: (S) (V) (MP) (FI) och Arbetarpartiet. Borgerligheten är verkligen marginaliserad här uppe i den forna borgerliga staden.

Den glädjande slutsatsen är att Umeborna vill ha en öppen och solidarisk stad.

I dag är det demokratins högtidsdag

Nu har jag arbetat färdigt i valrörelsen. Givit järnet i 4 veckor, förutom då jag varit ute och rest i jobbet.

Nu ska jag gå och rösta i min vallokal. Sen blir det valvaka i Folkets Hus i kväll.

Jag hoppas att vi nu röstar bort Alliansen för gott. Tycker inte om blockpolitik över huvud taget

Välstånd byggs med jobb. Inte bidrag. ????

Så står det på moderaternas valaffischerna

Jag har några frågor med anledning av detta:

1) Vems välstånd handlar det om egentligen? Om man tittar på hur klyftorna växer i Sverige så är det ganska tydligt att det handlar om välståndet hos de som redan har det bra man värnar om.

2) Vaddå jobb. Hur kan moderaterna låtsas att de har lyckats i jobbpolitiken. När var arbetslösheten högre och sysselsättningsgraden lägre i Sverige?

3) Vilka bidrag syftar man på? Är det ersättningsnivåerna från A-kassan, sjukförsäkrningen det handlar om? När blev dessa våra gemensamma försäkringar bidrag. Det är vi själva som har betalat in till dessa system via arbetsgivareavgiften. Sen har Anders Borg nallat pengar ur försäkringssystemet för att finansierar skattesänkningar för alla oss som har jobb och är friska.

Undrar om det finns någon som kan svara och förklara sig.

 

 

 

Funderingar under Umeå KommunFullmäktige

Den unga moderatkvinnan säger från talarstolen att hon anser att det är individen som ska fatta beslut om sitt eget liv hela tiden och därför är hon moderat. Politiken ska inte lägga sig i!

Jag sitter och undrar vilken verklighet moderaterna befinner sig i. Vet man inte om att det finns människor som inte kan, inte orkar, inte har förmågan att lyfta sig ur en svår situation. Det kan vara en våldtagen och traumatiserad kvinna, det kan vara en dement person som inte får rätt stöd på boendet och släkten är långt långt borta, det kan vara en ung person där föräldrarna är missbrukare och inte kan se till att skolarbetet fungerar som det ska, det kan vara en kvinna som lever med en misshandlande make.

I alla dessa fall och många många fler, behövs ett starkt samhälle. Politiken ska lägga sig i och skapa ett skyddsnät som fångar upp dessa människor och ger dem tillbaka sitt människovärde.

Förstår man inte; att i alla samhällen finns människor som varken är starka och drivande. Eller är det så att man tycker att dessa får skylla sig själva? Förakt för svaghet, kanske?

Valupptakt med Margot Wallström

Margot W var i Broparken och satte an tonen i årets valrörelse. Lågmäld gav hon bakgrunden till varför hon engagerat sig i partiet igen

Tre skäl finns det. Klimatfrågan i framtiden för hennes eget barnbarn, mötet med en överlevare från Auchwitz och den växande högerextremismen i Europa och i Sverige och så naturligtvis Stefan Löfven.
Hon tog upp det förfärliga som händer i Irak och jag uppmanar er alla att skicka pengar till FNs flyktingorgan.http://sverigeforunhcr.se/ge-pengar/flyktingar-irak?gclid=CMOkn9ydnMACFcLacgodFHoAXg. Situtationen är outhärdlig för människor där.

Sen blev jag intervjuad av Sveriges radio med anledning av att Margot är tillbaka i politiken. Jag tycker att det är bra och att det inger hopp. Margot skulle aldrig tacka jag till uppdrag i partiet om hon inte tror att hon kan och vill bidra. Hon var också tydlig vad gäller vinster i välfärden. Måste stramas upp men att det inte är en enkel sak som löses med ett pennstreck.

Hon har förtroende i breda folklager inom och utom partiet. Det känns bra att veta att hon och Stefan L drar på där framme när man själv befinner sig längst bak med fotfolket i dörrknackningar och vid valstugan

valrörelsen i full gång

Knackade dörr må-torsdag denna vecka. Tycker det är riktigt spännande och roligt. Viktig fråga är ungdomsarbetslösheten. Folk vill prata om det och inte bara ungdomarna

För övrigt gläds jag åt att Margot Wallström är tillbaka i inrikespolitiken. Har sitt första tal i valrörelsen på vår valupptakt i Umeå på söndag. Stor familjefest och många som kommer. Fint väder blir det nog i alla fall

Jag har varit i Almedalen

Tyckte att det var rätt intressant. Många fantastiska föreläsningar gick jag på.

Men största intrycket gjorde ändå demonstrationen mot främlingsfientlighet i Östergravar lördag kväll innan själva veckan. Det ösregnade men rätt många hade ändå samlats för att delta. Hälften av Gotlands medeltida kyrkor ringde sina klockor till varning, domkyrkan och ca 40 till. Det var mäktigt och allvarsamt

Efter denna fredliga manifestation drog jag och dottern ner till Almedalen där Nazisterna hade fått demonstrationstillstånd. Några få sympatisörer hade tagit plats innanför polisens avspärrning men utanför stod väldigt många.

Jag tyckte faktiskt att det var rätt att vara på plats också där. Jag tycker att det är rätt att delta i talkörer och burop. Nazister bör inte tillåtas ägna sig åt hets mot folkgrupp på allmän plats. Det var fel av polisen att ge dem demonstrationstillstånd. Almedalsveckan skall vara vikt åt demokratiska diskussioner.